Núm. 67, juny de 2017

Sumari

Secció monogràfica. Llengües i estatus. L’oficialitat importa?

Eva Pons Parera
1-6
Markku John Rainer Suksi
7-37
Matthias Brenzinger
38-54
Albina Nećak Lük
55-69
Thomas Pace, Albert Borg
70-85
Nicolas Schmitt
86-105
Miguel Ángel Verón
106-128

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

Vicenta Tasa Fuster, Anselm Bodoque Arribas
129-144
Mireia Tomàs, Carme Bach
145-166

Estudis sobre dret lingüístic

Andrés María Urrutia Badiola
167-185

Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic

Pere Torra Pla
186-200
Josep Capdeferro Pla
201-219
Ángeles Orts Llopis
220-236

Estudis sobre pragmàtica del dret

Maria Ángeles Zarco-Tejada, Antonio Lazari
237-254

Notes i informació

Narcís Mir i Sala
255-263
Manel Domínguez Pallarès
264-278
Fabien Le Bonniec, Pamela Nahuelcheo Queupucura
279-293
Javier Ramia
294-302

Legislació, jurisprudència i documentació

Anna Maria Pla Boix
303-306
Mercè Teodoro i Peris
307-314
Antoni Nadal i Soler
315-324
Fernando Javier García Fernández
325-330
Iñigo Urrutia Libarona
331-345
María del Carmen Bolaño Piñeiro
346-350
Alba Nogueira López
351-356
Anna Maria Pla Boix
357-361
Narcís Mir i Sala
362-364
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
365-368
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
369-381
Roser Serra Albert
382-389

Recensions i notícies bibliogràfiques

Avel·lí Flors-Mas
390-393
Francesc Xavier Vila
394-400
Elena Heidepriem Olazábal
401-423