Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 64, desembre de 2015 Crònica legislativa de Galícia  PDF (Galego)  EPUB (Galego)  similar documents
Alba Nogueira López
 
Núm. 65, juny de 2016 Crònica legislativa de Galícia Resum  PDF (Galego)  EPUB (Galego)  similar documents
Alba Nogueira López
 
Núm. 62, desembre de 2014 Crònica parlamentària de Catalunya  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica parlamentària de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
"... ’acció política i de govern, i altres tipus de procediments parlamentaris relacionats amb la llengua i la política ..."
 
Núm. 53, juny de 2010 Praat mar frysk! («Senzillament, parla'm en frisó»). La situació del frisó i la política lingüística a Frísia Resum  PDF  similar documents
F. Xavier Vila i Moreno
"... des del punt de vista de la política lingüística comparada, ja que, contràriament al que s'esdevé amb bona part ..."
 
Núm. 64, desembre de 2015 Planificació lingüística i ensenyament a Andalusia: la dimensió intercultural dins del Pla de Foment del Plurilingüisme Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Arantza Galiardo López
"... - «una Política Lingüística per a la societat andalusa» (PFP, 2005:1), i contribuir al desenvolupament ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 El neoliberalisme lingüístic a la Unió Europea. L'enfocament de la política lingüística i les accions polítiques de la UE en matèria de multilingüisme Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Vicent Climent-Ferrando
"... de les llengües i l’enfocament utilitarista de la política lingüística de la UE. L’article argumenta ..."
 
Núm. 56, desembre de 2011 El model valencià de política lingüística Resum  PDF  similar documents
Anselm Bodoque Arribas
"... i el de la identitat del valencià. El context sociopolític de la política lingüística valenciana, amb unes fractures ..."
 
Núm. 58, desembre de 2012 Conceptes jurídics i pràctica política. Les conclusions de l’àrea de llengua i dret del II Congrés Internacional de Llengua Catalana vint-i-cinc anys després Resum  PDF  similar documents
Lluís Jou i Mirabent
"... per a una política lingüística comptar amb fonaments clars i permanents i adaptar les actuacions a la situació ..."
 
Núm. 60, desembre de 2013 La política lingüística en les eleccions valencianes de 2011 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Josep Àngel Mas Castells, Eva M. Mestre i Mestre
"... En aquest article s’analitzen les propostes en matèria de política lingüística de les coalicions ..."
 
Núm. 59, juny de 2013 Als dos costats del Menai? La planificació de la llengua gal·lesa al nord-oest de Gal·les Resum  PDF (English)  similar documents
Patrick Carlin
"... ·les, amb la seva creixent institucionalització mitjançant les polítiques lingüístiques que s’han portat a terme a les dues ..."
 
Núm. 59, juny de 2013 La política lingüística de l’Estat espanyol: una aproximació a la incomprensió del pluralisme cultural Resum  PDF  similar documents
Joan Marcet Morera
"... que ha dut a terme l’Estat espanyol pel que fa a la  política lingüística, que hauria de partir del contingut ..."
 
Núm. 55, juny de 2011 Avaluació de la política lingüística. El tractament del rus a Estònia i de l'espanyol a Catalunya Resum  PDF (English)  similar documents
Albert Branchadell Gallo
"... 'àmbits en què les polítiques lingüístiques estonianes han estat motiu de controvèrsia pel que fa al compliment de les normes ..."
 
Núm. 56, desembre de 2011 La gestió normativa de la llengua catalana. Unitat en la diversitat o diversitat d'unitats? Resum  PDF  similar documents
Miquel Àngel Pradilla Cardona
"... d'una política lingüística compromesa amb la llengua pròpia. ..."
 
Núm. 65, juny de 2016 Corongiu, Giuseppe. «Il sardo: una lingua "normale". Manuale per chi non ne sa nulla, non conosce la linguistica e vuole saperne di più o cambiare idea» Resum  PDF  EPUB  similar documents
Francesc Xavier Vila
"... la linguistica e vuole saperne di più o cambiare idea. Cagliari: Condaghes, 2013. 271 pàg. ISBN: 978-88-7356-214 ..."
 
Núm. 65, juny de 2016 La tutela lingüística de l’estranger en el procés penal italià Resum  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Mariangela Coppolella
"... La Unió Europea és una organització supranacional, intergovernativa, econòmica i política ..."
 
Núm. 51, juny de 2009 Problemes de compatibilitat de l'article 34 de la Llei de política lingüística (LPL) amb el dret europeu en el debat a l'entorn de la mateixa Llei Resum  PDF (Deutsch)  similar documents
Thomas Gergen
"... L’article 34 de la Llei de Política Lingüística regula l’etiquetatge de productes que es pretenen ..."
 
Núm. 54, desembre de 2010 Patriotisme, eficàcia i llengua catalana: valors promocionals del funcionariat de l'autonomia regional de Catalunya (1931-1933) Resum  PDF  similar documents
David Martínez Fiol
"... L'article explicita com el catalanisme polític del primer terç del segle XX aspirà a la vertebració ..."
 
Núm. 64, desembre de 2015 El català, llengua de govern: la política lingüística de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1924) Resum  PDF  EPUB  similar documents
Josep Grau Mateu
"... institucionals o l'escola. En segon lloc, mostra algunes de les limitacions que va tenir la política lingüística ..."
 
Núm. 63, juny de 2015 Gazzola, Michele. «The Evaluation of Language Regimes: Theory and Application to Multilingual Patent Organizations» Resum  PDF  EPUB  similar documents
Antonio di Paolo
"... Aquest llibre se centra en l’anàlisi de les polítiques lingüístiques segons l’enfocament de l ..."
 
Núm. 61, juny de 2014 Crònica legislativa de Navarra Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Iulen Urbiola Loiarte
 
Núm. 62, desembre de 2014 Barrera o passaport per a la integració?: ideologies lingüístiques dels japonesos residents a Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Makiko Fukuda
"... Aquest estudi explora les ideologies lingüístiques dels japonesos residents a Catalunya. A partir ..."
 
Núm. 64, desembre de 2015 Percepció i realitat del (des)coneixement de la normativa de la llengua catalana en arribar a la universitat. Estudi sobre els alumnes de primer de traducció i de llengües aplicades a la UPF Resum  PDF  EPUB  similar documents
Carme Bach, Elisenda Bernal
 
Núm. 66, desembre de 2016 Do Couto, Hildo H.; Nakayama Nonoki do Couto, Elza K.; de Araújo, Gilberto P.; Borges de Albuquerque, Davi (org.). (2016). «O paradigma ecológico para as ciências da linguagem: ensaios ecolinguísticos clássicos e contemporâneos» Resum  PDF  EPUB  similar documents
Pere Comellas Casanova
 
Núm. 65, juny de 2016 Neologisme i consens: creació de significat, adjectivació i ambigüitat en la terminologia juridicopolítica en les discussions parlamentàries de la Constitució espanyola del 1978 Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Javier de Santiago Guervós
"... , amb un consens obligat per la situació política del país, varen mediatitzar enormement el discurs ..."
 
1 - 25 de 86 elements 1 2 3 4 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)