Crònica parlamentària de Catalunya. Segon semestre de 2017

Roser Serra i Albert

Resum


Crònica sobre les tramitacions parlamentàries aprovades i substanciades durant el segon semestre de 2017 que tracten de la llengua i la política lingüística o que fan referències al català, ja sigui directament o indirectament. En aquest número 69, el volum de tramitacions es anormalment baix donada la dissolució anticipada del Parlament i la tinguda d’eleccions el 21 de desembre de 2017.

La informació s’estructura en tres blocs diferenciats: el primer conté les iniciatives parlamentàries d’impuls de l’acció política i de govern; el segon, les de control de l’acció política i de govern; i el tercer bloc agrupa altres tipus de procediments parlamentaris.


Paraules clau


Catalunya; dret lingüístic; política lingüística; llengua; català.

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i69.2018.3115 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.