Núm. 65, juny de 2016

Sumari

Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic

Elena Macías Otón
1-17
Carmen Bestué
18-35
Helga María Lell
36-58

Estudis sobre pragmàtica del dret

Susana Ridao Rodrigo
59-75

Estudis sobre dret lingüístic

Mercè Corretja Torrens
76-89
Mariangela Coppolella
90-109

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

Vanessa Bretxa
110-125

Notes i informació

Javier de Santiago Guervós
126-135
Fernando Centenera Sánchez-Seco
136-148
Alessia Vacca
149-158

Legislació, jurisprudència i documentació

Anna Maria Pla Boix
159-162
Mercè Teodoro i Peris
163-169
Antoni Nadal i Soler
170-183
Fernado Javier García Fernández
184-186
Iñigo Urrutia Libarona
187-197
Iulen Urbiola Loiarte
198-200
Alba Nogueira López
201-205
José Manuel Pérez Fernández
206-209
Anna Maria Pla Boix
216-219
Narcis Mir i Sala
210-215
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
220-222
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
223-234
Roser Serra Albert
235-239

Recensions i notícies bibliogràfiques

Eva Pons Parera
240-243
Eva Pons Parera
244-246
Francesc Xavier Vila
247-250