Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 50, novembre de 2008 Normalització lingüística en el dret del treball Resum  PDF  similar documents
Miquel Àngel Purcalla Bonilla
"... Aquest article té com a finalitat l'anàlisi dels paràmetres de normalització lingüística en el dret ..."
 
Núm. 58, desembre de 2012 Conceptes jurídics i pràctica política. Les conclusions de l’àrea de llengua i dret del II Congrés Internacional de Llengua Catalana vint-i-cinc anys després Resum  PDF  similar documents
Lluís Jou i Mirabent
"... El 1983, la unanimitat parlamentària per la Llei de normalització lingüística va ser fictícia ..."
 
Núm. 58, desembre de 2012 La política de bilingüisme de l'Administració de justícia canadenca i les seves implicacions Resum  PDF  similar documents
Juan Jiménez Salcedo
"... i jurisprudencial s’ha de posar en relació amb la política de normalització lingüística del francès a l ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Varietats geogràfiques i polítiques editorials en la traducció al català. Una mirada sobre l’espai comunicacional català Resum  PDF  EPUB  similar documents
Àlvaro Calero Pons
"... aquest sector a normalitzar la varietat estàndard del català, així com el model lingüístic que s ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2016 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Antoni Nadal i Soler
"... els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua, publicades durant el primer semestre ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Una nova empenta per a l’ús social de la llengua catalana a les Illes Balears. L’avanç inestable, i no sempre lineal, de la normalització lingüística Resum  PDF  EPUB  similar documents
Maria Ballester Cardell
"... estatutàries i per la Llei de normalització lingüística de 1986—, però, també, per moments de retrocessos ..."
 
Núm. 56, desembre de 2011 Les llengües oficials en la doctrina recent del Tribunal Constitucional Resum  PDF  similar documents
Lluís J. Segura i Ginard
"... que, en àmbits determinats, només el principi de normalització lingüística, que no és un principi constitucional ..."
 
Núm. 65, juny de 2016 La tutela lingüística de l’estranger en el procés penal italià Resum  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Mariangela Coppolella
"... ’obstacle, en alguns contextos, del que en doctrina s’ha definit amb el terme de “risc lingüístic”, és a dir, de la incomprensió ..."
 
Núm. 64, desembre de 2015 Crònica legislativa de Galícia  PDF (Galego)  EPUB (Galego)  similar documents
Alba Nogueira López
 
Núm. 65, juny de 2016 Crònica legislativa de Galícia Resum  PDF (Galego)  EPUB (Galego)  similar documents
Alba Nogueira López
 
Núm. 52, desembre de 2009 La reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears de 2007 i la llengua catalana Resum  PDF  similar documents
Bartomeu Colom Pastor
 
Núm. 66, desembre de 2016 El neoliberalisme lingüístic a la Unió Europea. L'enfocament de la política lingüística i les accions polítiques de la UE en matèria de multilingüisme Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Vicent Climent-Ferrando
"... La Unió Europea sempre ha posat la diversitat lingüística com a element principal del seu ADN ..."
 
Núm. 61, juny de 2014 Crònica legislativa de Navarra Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Iulen Urbiola Loiarte
 
Núm. 62, desembre de 2014 Barrera o passaport per a la integració?: ideologies lingüístiques dels japonesos residents a Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Makiko Fukuda
"... Aquest estudi explora les ideologies lingüístiques dels japonesos residents a Catalunya. A partir ..."
 
Núm. 64, desembre de 2015 Percepció i realitat del (des)coneixement de la normativa de la llengua catalana en arribar a la universitat. Estudi sobre els alumnes de primer de traducció i de llengües aplicades a la UPF Resum  PDF  EPUB  similar documents
Carme Bach, Elisenda Bernal
 
Núm. 66, desembre de 2016 Do Couto, Hildo H.; Nakayama Nonoki do Couto, Elza K.; de Araújo, Gilberto P.; Borges de Albuquerque, Davi (org.). (2016). «O paradigma ecológico para as ciências da linguagem: ensaios ecolinguísticos clássicos e contemporâneos» Resum  PDF  EPUB  similar documents
Pere Comellas Casanova
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica parlamentària de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
"... lingüística o que fan referències al català. ..."
 
Núm. 65, juny de 2016 Crònica parlamentària de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
 
Núm. 66, desembre de 2016 Cònica legislativa de l'Aragó. Primer semestre de 2016 Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Fernando Javier García Fernández
"... El text recull les novetats normatives en matèria de dret lingüístic a l'Aragó aprovades ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica legislativa de Navarra. Primer semestre de 2016 Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
María del Carmen Bolaño Piñeiro
"... El text recull les novetats normatives en matèria de dret lingüístic a la Comunitat Foral ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2016 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
"... El text recull les novetats normatives que afecten els usos, els drets lingüístics i el règim ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica legislativa de l'Estat espanyol. Primer semestre de 2016 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
"... El text recull les disposicions normatives amb contingut relacionat amb usos lingüístics ..."
 
Núm. 62, desembre de 2014 Crònica parlamentària de Catalunya  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
 
Núm. 64, desembre de 2015 Crònica legislativa de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
 
Núm. 64, desembre de 2015 Crònica legislativa de l'Estat espanyol. Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
 
1 - 25 de 84 elements 1 2 3 4 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)