Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 50, novembre de 2008 Normalització lingüística en el dret del treball Resum  PDF  similar documents
Miquel Àngel Purcalla Bonilla
"... Aquest article té com a finalitat l'anàlisi dels paràmetres de normalització lingüística en el dret ..."
 
Núm. 58, desembre de 2012 Conceptes jurídics i pràctica política. Les conclusions de l’àrea de llengua i dret del II Congrés Internacional de Llengua Catalana vint-i-cinc anys després Resum  PDF  similar documents
Lluís Jou i Mirabent
"... El 1983, la unanimitat parlamentària per la Llei de normalització lingüística va ser fictícia ..."
 
Núm. 58, desembre de 2012 La política de bilingüisme de l'Administració de justícia canadenca i les seves implicacions Resum  PDF  similar documents
Juan Jiménez Salcedo
"... i jurisprudencial s’ha de posar en relació amb la política de normalització lingüística del francès a l ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Varietats geogràfiques i polítiques editorials en la traducció al català. Una mirada sobre l’espai comunicacional català Resum  PDF  EPUB  similar documents
Àlvaro Calero Pons
"... aquest sector a normalitzar la varietat estàndard del català, així com el model lingüístic que s ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2016 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Antoni Nadal i Soler
"... els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua, publicades durant el primer semestre ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Una nova empenta per a l’ús social de la llengua catalana a les Illes Balears. L’avanç inestable, i no sempre lineal, de la normalització lingüística Resum  PDF  EPUB  similar documents
Maria Ballester Cardell
"... estatutàries i per la Llei de normalització lingüística de 1986—, però, també, per moments de retrocessos ..."
 
Núm. 56, desembre de 2011 Les llengües oficials en la doctrina recent del Tribunal Constitucional Resum  PDF  similar documents
Lluís J. Segura i Ginard
"... que, en àmbits determinats, només el principi de normalització lingüística, que no és un principi constitucional ..."
 
Núm. 65, juny de 2016 La tutela lingüística de l’estranger en el procés penal italià Resum  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Mariangela Coppolella
"... ’obstacle, en alguns contextos, del que en doctrina s’ha definit amb el terme de “risc lingüístic”, és a dir, de la incomprensió ..."
 
Núm. 64, desembre de 2015 Crònica legislativa de Galícia  PDF (Galego)  EPUB (Galego)  similar documents
Alba Nogueira López
 
Núm. 65, juny de 2016 Crònica legislativa de Galícia Resum  PDF (Galego)  EPUB (Galego)  similar documents
Alba Nogueira López
 
Núm. 67, juny de 2017 Crònica legislativa de Galícia Resum  PDF (Galego)  EPUB (Galego)  similar documents
Alba Nogueira López
"... The text includes new regulations that affect the uses, the linguistic rights and the legal system ..."
 
Núm. 69, juny de 2018 Rellevància i impacte de l'article 7 de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries i la seva repercussió en les llengües de l'Estat espanyol (GL-EN) Resum  PDF (Galego)  PDF (English)  EPUB (Galego)  EPUB (English)  similar documents
Fernando Ramallo
 
Núm. 52, desembre de 2009 La reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears de 2007 i la llengua catalana Resum  PDF  similar documents
Bartomeu Colom Pastor
 
Núm. 66, desembre de 2016 El neoliberalisme lingüístic a la Unió Europea. L'enfocament de la política lingüística i les accions polítiques de la UE en matèria de multilingüisme Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Vicent Climent-Ferrando
"... La Unió Europea sempre ha posat la diversitat lingüística com a element principal del seu ADN ..."
 
Núm. 62, desembre de 2014 Barrera o passaport per a la integració?: ideologies lingüístiques dels japonesos residents a Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Makiko Fukuda
"... Aquest estudi explora les ideologies lingüístiques dels japonesos residents a Catalunya. A partir ..."
 
Núm. 64, desembre de 2015 Percepció i realitat del (des)coneixement de la normativa de la llengua catalana en arribar a la universitat. Estudi sobre els alumnes de primer de traducció i de llengües aplicades a la UPF Resum  PDF  EPUB  similar documents
Carme Bach, Elisenda Bernal
 
Núm. 66, desembre de 2016 Do Couto, Hildo H.; Nakayama Nonoki do Couto, Elza K.; de Araújo, Gilberto P.; Borges de Albuquerque, Davi (org.). (2016). «O paradigma ecológico para as ciências da linguagem: ensaios ecolinguísticos clássicos e contemporâneos» Resum  PDF  EPUB  similar documents
Pere Comellas Casanova
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica parlamentària de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
"... lingüística o que fan referències al català. ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 Cagiao y Conde, Jorge; Juan Jiménez-Salcedo (eds.)(2015) «Políticas lingüísticas en democracias multilingües: ¿es evitable el conflicto?» Resum  PDF  EPUB  similar documents
Francesc Xavier Vila
"... lingüísticas en democracias multilingües: ¿es evitable el conflicto?» Madrid: Catarata. 304 páginas, ISBN: 978 ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 Crònica parlamentària de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
"... durant el segon semestre de 2016 que tracten aspectes relacionats amb la llengua i la política lingüística ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 Crònica parlamentària de Catalunya. Primer semestre de 2017 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra i Albert
"... ; i altres tipus de procediments parlamentaris relacionats amb la llengua i la política lingüística o que fan ..."
 
Núm. 69, juny de 2018 Crònica parlamentària de Catalunya. Segon semestre de 2017 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra i Albert
"... de 2017 que tracten de la llengua i la política lingüística o que fan referències al català, ja sigui ..."
 
Núm. 61, juny de 2014 Crònica legislativa de Navarra Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Iulen Urbiola Loiarte
 
Núm. 62, desembre de 2014 Crònica parlamentària de Catalunya  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
 
Núm. 64, desembre de 2015 Crònica legislativa de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
 
1 - 25 de 142 elements 1 2 3 4 5 6 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)