Núm. 50, novembre de 2008

Sumari

Presentació

Antoni Milian i Massana
PDF

Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic

Endrius Eliseo Cocciolo
Maria do Carmo Henríquez Salido
Thomas Gergen

Estudis sobre dret lingüístic

Ángel Rodríguez-Vergara Díaz
Miquel Àngel Purcalla Bonilla
PDF

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

Enrico Chessa
PDF

Notes i informació

Emilio Xosé Ínsua
Iu Pijoan i Font
PDF
Miquel Strubell i Trueta
PDF
William Cisilino

Legislació, jurisprudència i documentació

Santiago Vilardell i Codina
PDF
Mercè Teodoro i Peris
PDF
Antoni Nadal Soler
PDF
Iñigo Urrutia Libarona
Iulen Urbiola Loiarte
Alba Nogueira López
Santiago Vilardell i Codina
PDF
José Manuel Pérez Fernández
Narcís Mir i Sala
PDF
Eva Pons Parera, Agustí Pou Pujolràs
PDF
Eva Pons Parera, Agustí Pou Pujolràs
PDF

Recensions i notícies bibliogràfiques

Roser Serra Albert
PDF
Bernat Joan i Marí
PDF
Ferran Armengol Ferrer
PDF
Montserrat Serra Figueras
PDF
Xavier Rull Muruzàbal
PDF
Llorenç Comajoan Colomé
PDF
Marina Solís Obiols
PDF