Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 66, desembre de 2016 Del japonès al castellà, del castellà al català, però sense l'anglès? Un estudi de casos de l'ús i els coneixements de la llengua de residents japonesos a Catalunya Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Makiko Fukuda
"... Aquest estudi explora l'ús i els coneixements de la llengua de la població japonesa a Catalunya ..."
 
Núm. 61, juny de 2014 Crònica legislativa de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna M. Pla Boix
"... de la Generalitat de Catalunya durant l'any 2013. ..."
 
Núm. 65, juny de 2016 Crònica legislativa de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
 
Núm. 65, juny de 2016 Crònica parlamentària de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
"... Crònica parlamentària de Catalunya, segon semestre de 2015 ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2016 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
"... jurídic de la llengua aparegudes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant el primer semestre ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 Crònica legislativa de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
"... jurídic de la llengua aparegudes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant el segon semestre ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2017 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna M. Pla Boix
"... jurídic de la llengua aparegudes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant el primer semestre ..."
 
Núm. 69, juny de 2018 Crònica legislativa de Catalunya. Segon semestre de 2017 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
"... Oficial de la Generalitat de Catalunya durant el segon semestre de 2017. ..."
 
Núm. 64, desembre de 2015 El català, llengua de govern: la política lingüística de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1924) Resum  PDF  EPUB  similar documents
Josep Grau Mateu
"... de la llengua catalana a la Mancomunitat de Catalunya. En primer lloc, analitza l'ús del català per part ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica parlamentària de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
"... El text recull iniciatives del Parlament de Catalunya tramitades per impulsar i controlar l ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 De l’oral a l’escrit: locucions de l’epistolari d’un gran jurista del segle XVII Resum  PDF  EPUB  similar documents
Josep Capdeferro Pla
"... Aquest article fa de pont entre llengua i dret a la Catalunya moderna. La publicació recent d ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 Crònica parlamentària de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
 
Núm. 67, juny de 2017 Woolard, Kathryn A. «Singular and Plural: Ideologies of Linguistic Authority in 21st Century Catalonia» Resum  PDF  EPUB  similar documents
Avel·lí Flors-Mas
 
Núm. 68, desembre de 2017 Crònica parlamentària de Catalunya. Primer semestre de 2017 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra i Albert
 
Núm. 69, juny de 2018 Crònica parlamentària de Catalunya. Segon semestre de 2017 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra i Albert
 
Núm. 57, juny de 2012 Els reptes de les llengües mitjanes a Catalunya i Estònia en l'era glocal. Una perspectiva comparada de les ideologies lingüístiques dels seus parlants Resum  PDF  similar documents
Josep Soler Carbonell
"... internacionals» a Catalunya i Estònia des d'un punt de vista comparat en l'era glocal. Prenent com a punt ..."
 
Núm. 63, juny de 2015 Nivells d’alfabetització i pràctiques de cultura escrita a la Catalunya moderna urbana i rural. Aprendre i saber de llegir, escriure, comptar i altres arts Resum  PDF  EPUB  similar documents
Ricard Exposito Amagat
"... ’alfabetització a la Catalunya moderna (segles XVI-XVIII), tant a les ciutats com a la ruralia. A partir dels estudis publicats ..."
 
1 - 17 de 17 elements

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)