Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2017

Anna M. Pla Boix

Resum


El text recull les novetats normatives que afecten els usos, els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua aparegudes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant el primer semestre de 2017.


Paraules clau


Catalunya; dret lingüístic.

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i68.2017.3028 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.