Comitè editorial

Direcció

Eva Pons Parera
Professora titular de dret constitucional, Universitat de Barcelona

Secretaria

Montserrat Serra Figueras
Àrea de Productes i Serveis, Termcat

Consell de Redacció

Jordi Argelaguet Argemí
Professor titular de ciència política i de l’administració, Universitat Autònoma de Barcelona

Albert Bastardas i Boada
Catedràtic del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Universitat de Barcelona.

Cristina Gelpí
Professora agregada de traducció jurídica de la Universitat Pompeu Fabra i membre del Grup de Recerca d'Estudis del Discurs i Traducció (CEDIT)

Antoni Milian i Massana
Catedràtic de dret administratiu, Universitat Autònoma de Barcelona

Esther Monzó
Professora titular de traducció i interpretació de la Universitat Jaume I i coordinadora del grup de Traducció i Postmonolingüisme (TRAP)

Agustí Pou Pujolràs
Departament de Justícia i professor associat del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona 

Joan Pujolar Cos
Professor d'Estudis d'Art i Humanitats de la UOC

August Rafanell
Professor titular de Filologia Catalana i membre del Grup de Recerca en Estudis Nacionals i Polítiques Culturals (GRENPoC). Universitat de Girona.

Carles de Rosselló i Peralta
Membre del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona.

Joan Ramon Solé i Durany
Responsable de Legislació Lingüística, Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

Jaume Vernet i Llobet
Catedràtic de dret constitucional, Universitat Rovira i Virgili

Francesc Xavier Vila Moreno
Director del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona i professor titular del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona

Coordinació del Blog de l'RLD

Agustí Pou Pujolràs
Departament de Justícia i professor associat del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona

Consell Assessor

Iñaki Agirreazkuenaga
Catedràtic de dret administratiu, Universitat del País Basc.

Àlex Alsina
Catedràtic de la Facultat de Traducció i Interpretació, Universitat Pompeu Fabra.

Louis-Jean Calvet
Professor de lingüística, Universitat de Provença.

Daniele Fortis
Lingüista, expert en llenguatge administratiu, Itàlia.

Lluís Jou
Notari. Professor de dret civil, Universitat de Barcelona.

Pere Martí
Expert en llenguatge administratiu.

Jesús Massip
Director honorari de l’Arxiu Històric de les Terres de l’Ebre.

Heikki Mattila
Catedràtic de lingüística jurídica, Universitat de Lapònia, Finlàndia.

Jacques Maurais
Excoordinador de la recerca i l’avaluació a l’Office Québécois de la Langue Française.

Antoni Mirambell
Catedràtic de dret civil, Universitat de Barcelona.

Aina Moll
Membre del Consell Social de la Llengua Catalana a les Illes Balears.

Estrella Montolío
Catedràtica de filologia hispànica, Universitat de Barcelona.

Brauli Montoya
Catedràtic de filologia catalana, Universitat d’Alacant.

Alba Nogueira
Catedràtica de dret administratiu, Universitat de Santiago de Compostel·la.

Oriol Oleart
Professor titular d’història del dret, Universitat de Barcelona.

Maria Laura Pardo
Professora titular del Departament de Lingüística, Universitat de Buenos Aires.

Josep-Enric Rebés
Advocat. President del Jurat d’Expropiació de Catalunya.

Albert Rossich i Estragó
Catedràtic de Filologia Catalana, Universitat de Girona.

Bruno de Witte
Catedràtic de dret de la Unió Europea, Institut Universitari Europeu de Florència.

José Woehrling
Catedràtic de dret públic, Universitat de Montreal.

Anteriors directors/es i secretaris/àries

Carles Duarte i Montserrat, director (1983-2002)

Antoni Milian i Massana, director (2002-2016)

Joan Ramon Solé i Durany, secretari (1983-1984)

Antoni Milian i Massana, secretari (1984-2002)

Jaume Vernet i Llobet, secretari (2002-2010)

Ester Franquesa i Bonet, secretària (2011-2012)

Marta Xirinachs i Codina, secretària (2013-2014)

Antics membres del Consell de Redacció

Àlex Alsina, Antoni M. Badia (†), Rosa Colomer Artigas (†), Joan Coromines (†), Carles Duarte, Lluís Jou, Pere Martí, Jesús Massip, Antoni Mirambell, Aina Moll, Oriol Oleart, Lluís M. de Puig (†), Josep M. Puig Salellas (†), Josep-Enric Rebés, Elvira Riera, Josep L. Sagarra (†), Francesc Vallverdú (†).

Antics membres del Consell Assessor

William Francis Mackey (†), Alessandro Pizzorusso (†)