Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a la Revista de Llengua i Dret?
Aneu a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Aneu al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Indicacions per als autors

Manual d'ús del web de la Revista (com registrar-se, trametre un article, pujar una nova versió, revisar galerades)

Tramesa d'articles

La Revista de Llengua i Dret només admet articles originals i inèdits. Aquests s’han de presentar en línia en aquest web. Us recomanem que seguiu els passos descrits al manual (capítol 2).

Els terminis de presentació d’originals fineixen l'1 de gener (per al número que es publica al juny) i l'1 de juliol (per al número que es publica al desembre).

En fer la tramesa, haureu d’omplir un formulari amb la informació següent:

-  Títol de l’article (aquest haurà de reflectir clarament el contingut del treball i tenir una extensió màxima de dues línies).

-  Resum en la llengua original de l’article, d'un màxim de 1200 caràcters amb espais, aproximadament.

-  Paraules clau (4 o 5) que els autors haurien d’extreure de thesaurus o diccionaris d’especialitat. Les paraules hauran d’anar separades amb un punt i coma i s’haurà d’escriure un punt i final darrera de l’última paraula; la primera paraula haurà d’estar escrita amb majúscula inicial.

-  Resum biogràfic (màxim uns 600 caràcters amb espais). S’hi poden fer constar les principals obres publicades, les línies i projectes de recerca, els premis, les estades a l’estranger, etc. En aquest apartat, hi heu de posar el càrrec i l’adreça institucional (postal i electrònica) tal com voleu que aparegui a l’article. Així com qualsevol altra informació que vulgueu fer-hi constar (pàgina web personal, ID d’investigador, etc.)

-  Fitxer amb l’article, heu de consultar les indicacions, quant al format i contingut, que hi ha a l’apartat següent.

Es comunicarà l’acceptació o no dels originals en un termini de quatre mesos.

Els autors rebreu la versió maquetada del vostre article abans de ser publicat, us recomanem que en feu la revisió. 

La Revista no cobra despeses de processament o enviament d'articles.

Format de l'article

Els originals s’han de lliurar en format de fitxer electrònic (.doc, .docx, .rtf, .odt).

L’extensió màxima recomanable per als articles és d'uns 55.000 caràcters amb espais incloent-hi les notes a peu de pàgina (és a dir, aprox. 20 fulls ISO A4). Pel que fa a notes i recensions, l'extensió recomanada és de 7.500 a 10.000 caràcters amb espais.

Trobareu indicacions detallades sobre el format de pàgina, estils, numeració, citacions, referències bibliogràfiques etc. a: Indicacions sobre el format dels articles.

 

Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

  1. L'article no ha estat publicat, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista.
  2. El text compleix els requisits estilístics, bibliogràfics i de format establerts a l’apartat «Guia per als autors»
  3. Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».
  4. La tramesa inclou l’article, el resum i les paraules clau en llengua original, les dades d’autoria i la nota biogràfica.
 

Avís de drets d’autoria

L'autor cedeix els drets sense caràcter exclusiu, per a tot el termini de protecció de l'obra i per a tot el món, dels formats i modalitats d'explotació actualment coneguts (digital, bases de dades...).

Tots els articles de la Revista de Llengua i Dret s’editen sota llicència Creative Commons de Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada des del 2009. Publicar en aquesta revista comporta acceptar aquesta modalitat d’edició.

 

Declaració de privacitat

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s’utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.