Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 67, juny de 2017 Jurisprudència del Tribunal Suprem Resum  PDF  EPUB  similar documents
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
"... i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua. ..."
 
Núm. 65, juny de 2016 Crònica legislativa de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
 
Núm. 65, juny de 2016 Crònica parlamentària de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
 
Núm. 66, desembre de 2016 Cònica legislativa de l'Aragó. Primer semestre de 2016 Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Fernando Javier García Fernández
"... El text recull les novetats normatives en matèria de dret lingüístic a l'Aragó aprovades ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica legislativa de Navarra. Primer semestre de 2016 Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
María del Carmen Bolaño Piñeiro
"... El text recull les novetats normatives en matèria de dret lingüístic a la Comunitat Foral ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2016 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
"... El text recull les novetats normatives que afecten els usos, els drets lingüístics i el règim ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica legislativa de l'Estat espanyol. Primer semestre de 2016 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
"... El text recull les disposicions normatives amb contingut relacionat amb usos lingüístics ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 Crònica legislativa de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
"... El text recull les novetats normatives que afecten els usos, els drets lingüístics i el règim ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 Crònica legislativa de Galícia Resum  PDF (Galego)  EPUB (Galego)  similar documents
Alba Nogueira López
"... The text includes new regulations that affect the uses, the linguistic rights and the legal system ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 Crònica legislativa de l'Estat espanyol Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
"... El text recull les disposicions normatives amb contingut relacionat amb usos lingüístics publicades ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 Crònica legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2017 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna M. Pla Boix
"... El text recull les novetats normatives que afecten els usos, els drets lingüístics i el règim ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 Crònica legislativa de l'Estat espanyol. Primer semestre de 2017 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna M. Pla Boix
"... El text recull les disposicions normatives amb contingut relacionat amb usos lingüístics ..."
 
Núm. 69, juny de 2018 Crònica legislativa de Catalunya. Segon semestre de 2017 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
"... El text recull les disposicions amb contingut relacionat amb usos lingüístics publicades al Diari ..."
 
Núm. 69, juny de 2018 Crònica legislativa de l'Estat espanyol. Segon semestre de 2017 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Anna Maria Pla Boix
"... La crònica analitza les principals disposicions normatives relacionades amb usos lingüístics ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 Crònica legislativa de Navarra Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
María del Carmen Bolaño Piñeiro
"... La crònica recull les novetats normatives i d'execució en matèria lingüística en la Comunitat Foral ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 Crònica legislativa de Navarra. Primer semestre de 2017 Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
María del Carmen Bolaño Piñeiro
"... La crònica recull les novetats normatives i d'execució en matèria lingüística en la Comunitat Foral ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 La diversitat lingüística dialoga amb l'autonomia: exploració de les relacions entre l'autonomia i l'educació en llengües minoritàries Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
José María Arraiza
"... relatius a l'autonomia i als drets lingüístics i, d’una altra, els principis de separació i immersió ..."
 
Núm. 69, juny de 2018 Lasagabaster Herrarte, Iñaki «Derecho público en Euskal Herria» Resum  PDF  EPUB  similar documents
Antoni Milian Massana
 
Núm. 69, juny de 2018 Crònica legislativa de Navarra. Segon semestre de 2017 Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
María del Carmen Bolaño Piñeiro
"... La crònica recull les novetats normatives en matèria lingüística de la Comunitat Foral de Navarra ..."
 
Núm. 65, juny de 2016 Fabeiro Fidalgo, Patricia. «El derecho de usar y el deber de conocer las lenguas en la Constitución Española de 1978» Resum  PDF  EPUB  similar documents
Eva Pons Parera
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica legislativa d'Astúries. Primer semestre de 2016 Resum  PDF (Asturianu)  EPUB (Asturianu)  similar documents
Nicolás Bartolomé Pérez
"... i del Pla de normalització lingüística de Carreño.   ..."
 
Núm. 65, juny de 2016 La tutela lingüística de l’estranger en el procés penal italià Resum  PDF (Italiano)  EPUB (Italiano)  similar documents
Mariangela Coppolella
"... lingüística imparcial en l’àmbit del dret que, precisant en llur complexitat, han de ser sotmeses ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica parlamentària de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
"... lingüística o que fan referències al català. ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 Crònica parlamentària de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
"... durant el segon semestre de 2016 que tracten aspectes relacionats amb la llengua i la política lingüística ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 Crònica parlamentària de Catalunya. Primer semestre de 2017 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra i Albert
"... ; i altres tipus de procediments parlamentaris relacionats amb la llengua i la política lingüística o que fan ..."
 
1 - 25 de 163 elements 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)