Crònica legislativa de Catalunya

Anna Maria Pla Boix

Resum


El text recull les novetats normatives que afecten els usos, els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua aparegudes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant el segon semestre de 2016.

Paraules clau


Dret lingüístic, Catalunya.

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i67.2017.2958 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.