Crònica legislativa de Navarra. Primer semestre de 2016

María del Carmen Bolaño Piñeiro

Resum


El text recull les novetats normatives en matèria de dret lingüístic a la Comunitat Foral de Navarra aprovades entre gener i juny de 2016. Principalment, s'hi aproven normes relatives a l'ús del barc en la simbologia oficial, ajudes a la promoció del basc en diferents àmbits i alguns aspectes organitzatius de l'organisme autònom Euskarabidea.

 

 


Paraules clau


Navarra; dret lingüístic.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i66.2016.2855 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.