Crònica legislativa de Navarra. Primer semestre de 2017

María del Carmen Bolaño Piñeiro

Resum


La crònica recull les novetats normatives i d'execució en matèria lingüística en la Comunitat Foral de Navarra aprovades entre gener i juny de 2017. Principalment, es modifica la plantilla orgànica de diferents departaments de la Comunitat Foral i es convoquen nous ajuts per a l'ensenyament de l'eusquera i altres activitats d'euskaldunitzacióo normalització de la llengua basca. Així mateix, la Llei Foral que aprova el Pla d'Estadística de Navarra 2017-2020 recull, entre altres qüestions, l'elaboració d'enquestes i d'un mapa sobre la realitat sociolingüística de la Comunitat Foral.

Paraules clau


Navarra; dret lingüístic; eusquera.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i68.2017.3029 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.