Indexació

Bases de dades de sumaris i continguts

Dialnet
Portal de difusió de la producció científica iberoamericana impulsat per la Universitat de La Rioja.

Directory of Open Access Journal (DOAJ)
Directori de revistes d’accés obert de la Lund University Libraries.

Dulcinea
Color: blau

ISOC - Base de datos de sumarios de Ciencias Sociales y Humanidades
Base de dades del Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) del CSIC.

RACO
Dipòsit de revistes catalanes amb accés obert.

Scopus
Una de les principals bases de dades bibliogràfiques internacionals d’articles de revistes científiques.

SJR SCImago
Language and Linguistics Q3, Law Q4, Linguistics and Language Q2

vLex
Base de dades de legislació i jurisprudència autonòmica, estatal i europea.

Ulrich's periodicals directory
Font de referència de publicacions periòdiques al món (accés amb subscripció).

LLBA (Linguistics and Language Behavior Abstracts)
Base de dades de sumaris especialitzada en lingüística i ciències del llenguatge de Proquest.

Bases de dades per a la classificació, l’avaluació de la qualitat i/o impacte de revistes científiques

ESCI- Emerging Sources Citation Index

Índex de publicacions en sectors científics emergents i d'importància regional de Web of Science, elaborat per Thomson Reuters

IN-RECJ
Índex d’impacte de revistes espanyoles de ciències jurídiques de la Universitat de Granada.

MIAR
Matriu d’informació per a l’Avaluació de Revistes de la Universitat de Barcelona.

DICE
Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Categoria ANEP de la RLD A+

Latindex
Sistema regional d’informació en línia per a revistes científiques d’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal
Indicadors de qualitat complerts per la RLD: 35/36

CARHUS+2014
Classificació elaborada per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Classificació RLD: A

CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas)
Classificació elaborada per experts de diferents organismes
Classificació RLD: B

RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades)
Sistema d’informació que integra indicadors de qualitat per a les revistes científiques espanyoles de ciències socials i humanitats.

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)