Indexació

Bases de dades de sumaris i continguts 

Dialnet

Portal de difusió de la producció científica iberoamericana impulsat per la Universitat de

La Rioja

 

Dulcinea

Base de dades que conté revistes acadèmiques espanyoles

 

Directory of Open Access Journal (DOAJ)

Directori de revistes d’accés obert de la Lund University Libraries

 

ISOC - Base de datos de sumarios de Ciencias Sociales y Humanidades

Base de dades del Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) del

CSIC

 

RACO

Dipòsit de revistes catalanes amb accés obert

 

vLex

Base de dades de legislació i jurísprudència autonòmica, estatal i europea


REDIB - Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico

Agregador de continguts científics i acadèmics en format electrònic produïts en l'àmbit 

iberomericà

 

Scopus

Base de dades propietat de l'empresa Elsevier amb 18.000 revistes publicades per més de 5.000 editors internacionals.
 

 

SJR Scimago

SCimago és un portal d'evaluació de revistes basat en la informació d'Scopus

 

Ulrich's periodicals directory

Font de referència de publicacions periòdiques al món (accés amb subscripció)

 

ProQuest. Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)

LLBA indexa la recerca internacional sobre lingüística i disciplines relacionades del camp de les ciències del llenguatge


Bases de dades per a la classificació, avaluació de la qualitat i/o impacte de les revistes científiques

 

ESCI- Emerging Sources Citation Index

Índex de publicacions en sectors científics emergents i d'importància regional de Web of Science, elaborat per Thomson Reuters

 

MIAR

Matriu d’informació per a l’Avaluació de Revistes de la Universitat de Barcelona

Índex de difusió 2016 RLD: 10


Latindex

Sistema regional d’informació en línia per a revistes científiques d’Amèrica Llatina, el

Carib, Espanya i Portugal

Indicadors de qualitat per revistes electròniques complerts per la RLD: 36/36


CARHUS PLUS 2014

Classificació elaborada per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

(AGAUR)

Classificació RLD: A


ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

Llista elaborada per Norwegian Social Science Data Services (NSD)


CIRC (Classificación Integrada de Revistas Científicas)

Classificació elaborada per EC3metrics

Classificació RLD: C

 

Google Scholar Metrics

Índex que mesura l'impacte dels articles publicats en els últims 5 anys

Índex h5: 4. Mitjana h5: 5.