Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 65, juny de 2016 Crònica legislativa de la Unió Europea Resum  PDF  EPUB  similar documents
Narcis Mir i Sala
"... Crònica legislativa de la Unió Europea, segon semestre 2015 ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica de legislació de la Unió Europea. Primer semestre de 2016 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Narcís Mir i Sala
"... de la llengua publicades al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) durant el primer semestre de 2016. L ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 Crònica legislativa de la Unió Europea Resum  PDF  EPUB  similar documents
Narcís Mir i Sala
"... al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2016. L ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 Crònica legislativa de la Unió Europea. Primer semestre de 2017 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Narcís Mir i Sala
"... al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) de l’1 de gener al 30 de juny de 2017. L’ordre en què apareixen ..."
 
Núm. 54, desembre de 2010 Els noms de la llengua i els models lingüístics del català a Europa. De la traducció de la Constitució europea (2004) a les eleccions del 2009 Resum  PDF  similar documents
Josep Àngel Mas Castells
"... 'àmbit de la Unió Europea. En concret, s'ocupa de l'anunci de demanda d'oficialitat i la consegüent traducció ..."
 
Núm. 53, juny de 2010 Una aproximació comparativa als tractats del Consell d'Europa i al marc de la Unió Europea pel que fa a la protecció de les llengües minoritàries Resum  PDF (English)  similar documents
Alessia Vacca
"... Aquest article se centra en la comparació de la normativa de la Unió Europea i la del Consell d ..."
 
Núm. 50, novembre de 2008 Gerontoimmigració i drets lingüístics: les llengües comunitàries com a «llengües de treball» de l'Administració local en els llocs europeus de retir Resum  PDF (Español)  similar documents
Ángel Rodríguez-Vergara Díaz
"... sobre les gerontomigracions al si de la Unió Europea, en què es va analitzar l'existència a Espanya de municipis ..."
 
Núm. 65, juny de 2016 Fabeiro Fidalgo, Patricia. «El derecho a la lengua propia en el ordenamiento internacional y de la Unión Europea» Resum  PDF  EPUB  similar documents
Eva Pons Parera
"... en el ordenamiento internacional y de la Unión Europea. Barcelona: Bosch editor, 2013, 343 p. ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 El neoliberalisme lingüístic a la Unió Europea. L'enfocament de la política lingüística i les accions polítiques de la UE en matèria de multilingüisme Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Vicent Climent-Ferrando
"... La Unió Europea sempre ha posat la diversitat lingüística com a element principal del seu ADN ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 Algunes consideracions actuals sobre la posició de la llengua catalana en relació amb el dret de la Unió Europea Resum  PDF  EPUB  similar documents
Narcís Mir i Sala
"... de determinades normes que adopta la Unió Europea i que, de manera directa o indirecta, repercuteixen negativament ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 Els models de semàntica de marcs per a la representació del coneixement jurídic en el dret comparat: el cas de la responsabilitat de l'Estat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Maria Ángeles Zarco-Tejada, Antonio Lazari
"... del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (a partir d'ara designat amb la sigla TJUE). ..."
 
Núm. 51, juny de 2009 Constitucions, llengües, definicions i la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries Resum  PDF (English)  similar documents
Eduardo J. Ruiz Vieytez
"... La Carta europea sobre les llengües regionals o minoritàries ha estat ratificada ja per 23 estats ..."
 
Núm. 63, juny de 2015 Principis constitucionals sobre les llengües a França Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Eneritz Zabaleta Apaolaza
"... 'igualtat, indivisibilitat i unitat, d'una banda; i els principis induïts per la diversitat lingüística (existència ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 L'ús d'un llenguatge amenaçador fora del campus als EUA. Fins a quin punt poden les escoles públiques restringir la parla dels seus estudiants en l'era de Facebook? Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Manuel Triano López
"... dels Estats Units poden disciplinar els seus alumnes pel seu ús de la paraula fora del campus. El Tribunal ..."
 
Núm. 57, juny de 2012 Els drets lingüístics a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans Resum  PDF  similar documents
Núria Magaldi
"... Los derechos lingüísticos no forman parte del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 Llenguatge jurídic europeu i els reglaments de dret internacional privat: problemes pràctics juridicolingüístics Resum  PDF  PDF (English)  EPUB  EPUB (English)  similar documents
Maria Font i Mas
"... En el marc del multilingüisme integral de la Unió Europea, la proliferació de reglaments ..."
 
Núm. 60, desembre de 2013 La protecció de les llengües minoritàries a l'Administració pública del Regne Unit: un estudi comparatiu de Gal·les i d’Escòcia Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Alessia Vacca
"... en cada llengua minoritària. El gal·lès i el gaèlic escocès estan protegits per la Part III de la Carta europea ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 Les conseqüències perjudicials dels termes utilitzats per i per a la professió de traducció jurídica Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Juliette Rose Scott
"... compte de la percepció generalitzada que tenen els mateixos traductors d’un estatus ..."
 
Núm. 57, juny de 2012 L'ús de les llengües regionals i minoritàries a l'Administració pública i els compromisos de l'Article 10 de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries Resum  PDF (English)  similar documents
Giovanni Poggeschi
"... de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries preveu aquestes dues possibilitats, i enumera ..."
 
Núm. 55, juny de 2011 L'impacte de la normativa de "l'ús exclusiu de l'anglès" en la llibertat d'expressió dels empleats públics als Estats Units: una anàlisi constitucional Resum  PDF (English)  similar documents
Manuel Triano López
"... 'anglès» establertes per la funció pública als Estats Units. En concret, l'article se centra en la legitimitat d ..."
 
Núm. 54, desembre de 2010 La llengua de redacció de l'acta de la junta de propietaris Resum  PDF (Español)  similar documents
José Manuel de Torres Perea
 
1 - 21 de 21 elements

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)