Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 67, juny de 2017 Jurisprudència del Tribunal Suprem Resum  PDF  EPUB  similar documents
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
"... i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua. ..."
 
Núm. 56, desembre de 2011 El concepte jurídic de la llengua pròpia Resum  PDF  similar documents
Ursula Wurl
"... Aquest article té com a finalitat demostrar que el concepte de "llengua pròpia" és un concepte ..."
 
Núm. 54, desembre de 2010 La llengua especialitzada en la doctrina del Tribunal Constitucional Resum  PDF (Español)  similar documents
Maria do Carmo Henríquez Salido, Concepción Varela Portela
"... En aquest article es descriuen i s'expliquen els principis i les característiques de la llengua ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Del japonès al castellà, del castellà al català, però sense l'anglès? Un estudi de casos de l'ús i els coneixements de la llengua de residents japonesos a Catalunya Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Makiko Fukuda
"... Aquest estudi explora l'ús i els coneixements de la llengua de la població japonesa a Catalunya ..."
 
Núm. 53, juny de 2010 Supervivència de la colònia japonesa a Catalunya: l'organització interna i la seva implicació en l'ecosistema lingüístic català Resum  PDF  similar documents
Makiko Fukuda
"... 'acollida lligat al context sociocultural del Japó. Pel que fa a la llengua, viuen majoritàriament en japonès ..."
 
Núm. 62, desembre de 2014 La fórmula «in dubio» en la jurisprudència actual Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Maria do Carmo Henriquez Salido, Fernando Alañón Olmedo, David Ordóñez Solís, Josefa Otero Seivane, Pedro F. Rabanal Carbajo
 
Núm. 60, desembre de 2013 Sobre el concepte polític de llengua comuna: una aproximació teòrica i comparada Resum  PDF  EPUB  similar documents
Elvira Riera Gil
"... A Catalunya, la política lingüística s’ha bastit sobre la relació entre els conceptes de llengua ..."
 
Núm. 60, desembre de 2013 Jurisprudència del Tribunal Constitucional Resum  PDF  EPUB  similar documents
Eva Pons Parera, Agustí Pou Pujolràs
 
Núm. 60, desembre de 2013 Jurisprudència del Tribunal Suprem Resum  PDF  EPUB  similar documents
Eva Pons Parera, Agustí Pou Pujolràs
 
Núm. 62, desembre de 2014 Crònica parlamentària de Catalunya  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
 
Núm. 67, juny de 2017 Paraguai: una nació pluricultural amb dues llengües oficials Resum  PDF (Español)  video (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Miguel Ángel Verón
"... i negada. A causa de factors històrics, el guaraní va sobreviure i es va imposar com la llengua única ..."
 
Núm. 60, desembre de 2013 Observacions de l'ús de la llengua al País Basc: dues dècades mesurant l'ús oral al carrer Resum  PDF  EPUB  similar documents
Olatz Altuna Zumeta
"... En opinió dels sociolingüistes, dels planificadors lingüístics i dels defensors de les llengües ..."
 
Núm. 51, juny de 2009 Constitucions, llengües, definicions i la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries Resum  PDF (English)  similar documents
Eduardo J. Ruiz Vieytez
"... La Carta europea sobre les llengües regionals o minoritàries ha estat ratificada ja per 23 estats ..."
 
Núm. 52, desembre de 2009 Els fluxos interlingüístics d'una societat migratòria: el cas andorrà Resum  PDF  similar documents
Natxo Sorolla Vidal
"... compartixen el mateix territori, el multilingüisme provoca fluxos d'atracció d'unes llengües cap a d'altres. L ..."
 
Núm. 54, desembre de 2010 Els noms de la llengua i els models lingüístics del català a Europa. De la traducció de la Constitució europea (2004) a les eleccions del 2009 Resum  PDF  similar documents
Josep Àngel Mas Castells
"... L'article analitza les polèmiques sobre el nom de la llengua i el model lingüístic formal ..."
 
Núm. 61, juny de 2014 El canvi de paradigma en la jurisprudència constitucional sobre la competència lingüística dels empleats públics Resum  PDF  EPUB  similar documents
Joan Ridao i Martín
"... 'equiparar plenament les dues llengües [català i castellà]». ..."
 
Núm. 64, desembre de 2015 El procés judicial com a «espai comunicatiu» Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Jesús Miguel Hernández Galilea
"... a aquesta conclusió es parteix de la relació entre dret i llenguatge, així com de la peculiar posició d'aquest procés ..."
 
Núm. 64, desembre de 2015 El principi processal «iura novit curia» en la jurisprudència del Tribunal Suprem Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Maria do Carmo Henríquez, Fernando Alañón Olmedo, David Ordóñez Solís, Josefa Otero Seivane, Pedro F. Rabanal Carbajo
 
Núm. 61, juny de 2014 El llenguatge no sexista en l’àmbit normatiu: una aproximació als anys més recents Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Fernando Centenera Sánchez-Seco
"... La posada en pràctica del llenguatge no sexista en l’àmbit normatiu no és una novetat dels darrers ..."
 
Núm. 56, desembre de 2011 Gramàtica i lleis, o com alguna norma legal (in)compleix les normes expressives Resum  PDF (Español)  similar documents
Heraclia Castellón Alcalá
 
Núm. 64, desembre de 2015 La claredat i l'ordre en la narració del discurs jurídic Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Cristina Carretero González
"... a través del llenguatge escrit: la claredat i l'ordre en la narració. En una primera part, s ..."
 
Núm. 64, desembre de 2015 Jurisprudència del Tribunal Suprem  PDF  EPUB  similar documents
Eva Pons Parera, Agustí Pou Pujolràs
 
Núm. 56, desembre de 2011 Les llengües oficials en la doctrina recent del Tribunal Constitucional Resum  PDF  similar documents
Lluís J. Segura i Ginard
"... 'ús de les llengües oficials en aquesta comunitat autònoma. S'exposen diversos elements de judici que posen en qüestió ..."
 
Núm. 59, juny de 2013 Es pot ensenyar a persuadir amb els senyals del metadiscurs? Una proposta docent Resum  PDF (Español)  similar documents
Ricardo-María Jiménez
 
Núm. 59, juny de 2013 Als dos costats del Menai? La planificació de la llengua gal·lesa al nord-oest de Gal·les Resum  PDF (English)  similar documents
Patrick Carlin
"... , es visualitzen les reivindicacions polítiques al voltant de l’augment de l’ús de la llengua no estatal en forma d ..."
 
1 - 25 de 93 elements 1 2 3 4 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)