Núm. 52, desembre de 2009

Sumari

Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic

Francho Nagore Laín
Raquel Taranilla García
Heraclia Castellón Alcalá
Antoni Ignasi Alomar i Canyelles
PDF

Estudis sobre dret lingüístic

Bartomeu Colom Pastor
PDF
Alba Nogueira López
Jordi Nieva Fenoll
PDF
Valeria Piergigli
Ingride Roy

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

Natxo Sorolla Vidal
PDF

Notes i informació

Joan Ridao i Martin
PDF

Legislació, jurisprudència i documentació

Santiago Vilardell i Codina
PDF
Mercè Teodoro i Peris
PDF
Antoni Nadal Soler
PDF
Iñigo Urrutia Libarona
Iulen Urbiola Loiarte
Alba Nogueira López
Santiago Vilardell i Codina
PDF
José Manuel Pérez Fernández
Narcís Mir i Sala
PDF
Eva Pons Parera, Agustí Pou Pujolràs
PDF

Recensions i notícies bibliogràfiques

Jordi Ginebra i Serrabou
PDF
Carles Duarte i Montserrat
PDF
Mònica Barrieras i Angàs
PDF
Edorta Cobreros Mendazona
Esteve Valls i Alecha
PDF
Marina Solís Obiols
PDF