Del japonès al castellà, del castellà al català, però sense l'anglès? Un estudi de casos de l'ús i els coneixements de la llengua de residents japonesos a Catalunya

Makiko Fukuda

Resum


Aquest estudi explora l'ús i els coneixements de la llengua de la població japonesa a Catalunya. Catalunya, on aquests dos idiomes, d’estatus socials diferents, estan en contacte, planteja algunes preguntes sobre les pràctiques lingüístiques dels migrants i també posa en dubte el pretès paper de l'anglès com a llengua franca internacional. Els resultats de l'anàlisi de les dades sobre l'ús i els coneixements de la llengua recollits a través de l'enquesta / qüestionari indiquen que aquesta població no és homogènia respecte d'aquestes dues variables, però pot classificar-se en tres subgrups en termes del seu principal idioma quotidià. L'anglès té poca presència entre ells i el seu paper com a llengua franca internacional no s'ha confirmat en aquest estudi. L'estudi també confirma una correlació positiva entre l'ús d'una llengua i el seu coneixement. Els que es relacionen més amb els seus compatriotes tendeixen a tenir un nivell inferior de coneixement de les llengües locals, mentre que els que es relacionen amb la població local tendeixen a tenir un nivell superior de coneixement d'aquestes llengües. Tanmateix, respecte del català, s'ha confirmat que només alguns dels enquestats han après aquest idioma i el cercle dels que utilitzen el català se circumscriu als residents de llarga durada, particularment a les famílies de matrimonis mixtos.

Paraules clau


Ús de la llengua; coneixement de la llengua; Catalunya; anglès com a llengua franca; japonesos que estan de pas.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i66.2016.2816 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.