Núm. 66, desembre de 2016

Sumari

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

Vicent Climent-Ferrando
1-14
Makiko Fukuda
15-37
Mireia M. Bou
38-61
Àlvaro Calero Pons
62-84

Estudis sobre dret lingüístic

Maria Ballester Cardell
85-104
José María Arraiza
105-123
María Tanagua Barceló Martínez, Iván Delgado Pugés
124-135

Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic

Jesús Javier Losada Maseda, Almudena Filgueira Vizoso
136-152
Joaquim Martí Mestre
153-171
Guadalupe Soriano Barabino
172-188
Maria do Carmo Henríquez, Fernando Alañón Olmedo, David Ordóñez Solís, Josefa Otero Seivane, Pedro F. Rabanal Carbajo
189-207
Antonio Hidalgo Navarro, Cristina Villalba Ibáñez
208-225

Estudis sobre pragmàtica del dret

Manuel Triano López
226-238

Notes i informació

Josep M. Mestres i Serra
239-260

Legislació, jurisprudència i documentació

Anna Maria Pla Boix
261-264
Mercè Teodoro i Peris
265-271
Antoni Nadal i Soler
272-282
Fernando Javier García Fernández
283-287
Iñigo Urrutia Libarona
288-306
María del Carmen Bolaño Piñeiro
307-313
Nicolás Bartolomé Pérez
314-316
Anna Maria Pla Boix
317-321
Narcís Mir i Sala
322-323
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
324-332
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
333-353
Roser Serra Albert
354-362

Recensions i notícies bibliogràfiques

Josep M. Mestres i Serra, Laia Campamà Mormeneo
363-367
Pablo Franquet Elía
368-369
Pere Comellas Casanova
370-373