La traducció dels òrgans jurisdiccionals francesos com a institucions culturals

Guadalupe Soriano Barabino

Resum


El present article aborda la traducció dels òrgans jurisdiccionals francesos a l'espanyol, prenent com a referent cultural meta l'ordenament jurídic espanyol. Començarem per assenyalar les situacions en les quals es pot emmarcar la traducció jurídica, justificarem la consideració dels òrgans jurisdiccionals com a institucions culturals, indicarem les tècniques que amb més freqüència se solen fer servir en la traducció d'aquest tipus de termes culturals i raonarem la pertinència de realitzar un estudi jurídic comparat com a fase del procés traductor. Seguidament, realitzarem una breu anàlisi descriptiva dels òrgans jurisdiccionals a França i Espanya que en permeti la comparació, per tal de traduir-los. Finalment, oferirem solucions de traducció per als òrgans jurisdiccionals francesos a l'espanyol.


Paraules clau


Traducció jurídica; dret comparat; òrgans jurisdiccionals; França; Espanya.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i66.2016.2827 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.


  
Indexació