Problemes d'ús del llenguatge oral en seu judicial. Algunes propostes de millora

Antonio Hidalgo Navarro, Cristina Villalba Ibáñez

Resum


Aquest treball es proposa de reflexionar sobre l'ús que els professionals fan del llenguatge jurídic en seu judicial, amb l'objectiu d'oferir algunes propostes de millora. Per a això, en els dos primers apartats es consideren algunes propostes d'optimització del llenguatge jurídic dutes a terme a Espanya i a altres països europeus. És destacable, en aquest sentit, que la majoria d'iniciatives han desatès el vessant oral del llenguatge, centrant-se fonamentalment en la llengua escrita. Així doncs, a partir del corpus analitzat, aquest estudi descriu alguns problemes freqüents que interfereixen en l’ús clar i eficaç del llenguatge oral en el discurs jurídic; els diferents exemples van acompanyats de propostes de millora que s'expliquen en l'apartat corresponent. Fora d'això, un aspecte nou del present estudi és la seva incidència específica en el component vocal i de producció sonora del discurs oral en seu judicial, d'acord amb les aportacions incloses per al camp del llenguatge oral a l'Informe de Recomanacions de la Comissió per a la Modernització del Llenguatge Jurídic (Ministeri de Justícia, 2011). Finalment, es proposen algunes idees que pretenen d'ajudar a fer més comprensible aquest discurs i facilitar així l'exercici professional del dret i la relació entre justícia i ciutadà.


Paraules clau


Anàlisi del discurs oral; discurs jurídic; optimització dels discursos professionals.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i66.2016.2757 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.