Varietats geogràfiques i polítiques editorials en la traducció al català. Una mirada sobre l’espai comunicacional català

Àlvaro Calero Pons

Resum


La llengua i la cultura catalanes s’han vist exposades, particularment durant els darrers anys, a forces exògenes que fragmenten llur percepció col·lectiva, la seva sociosfera, dins el marc d’un procés d’aculturació. Davant d’algunes veus que afirmen que els llibres en una varietat geogràfica determinada del català no es comercialitzen gaire bé en altres territoris, aquest estudi mira d’avaluar, de manera aproximada, qualitativa i no quantitativa, els efectes que això té en la percepció dels parlants i dels agents implicats en la traducció editorial: traductors, correctors, editors, llibreters i lectors. Això ens permetrà dilucidar com ajuda aquest sector a normalitzar la varietat estàndard del català, així com el model lingüístic que s’està consolidant per a l’esdevenidor.


Paraules clau


Traducció editorial; varietats geogràfiques; estandardització; normalització lingüística; multitraducció

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i66.2016.2824 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.