La diversitat lingüística dialoga amb l'autonomia: exploració de les relacions entre l'autonomia i l'educació en llengües minoritàries

José María Arraiza

Resum


Aquest article explora els models a través dels quals es relacionen l'autonomia política i la diversitat lingüística. Per tant, constitueix una aproximació a la relació entre diferents formes d'autonomia (territorial, no territorial) i els models educatius que separen o uneixen estudiants amb diferents passats lingüístics (a través de polítiques d'immersió). Reflecteix dos conceptes de llarg recorregut: el de la imaginació d'una pàtria (homeland) i el de llengua materna (on l'idioma és l'essència d'un grup determinat). S'hi fan servir quatre paràmetres: d'una banda, els principis de territorialitat i personalitat relatius a l'autonomia i als drets lingüístics i, d’una altra, els principis de separació i immersió relatius a la política de l'ensenyament públic en matèria de llengües. Seguint la idea que el contacte entre grups ètnics diferents promou la integració, advoca per sistemes educatius basats en la immersió que promouen la integració amb el respecte pertinent als drets lingüístics i a la identitat nacional, ètnica o lingüística tant dels estudiants minoritaris com dels estudiants que constitueixen la (relativa) majoria.


Paraules clau


Autonomia; drets lingüístics; drets de les minories.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i66.2016.2840 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.


  
Indexació