El neoliberalisme lingüístic a la Unió Europea. L'enfocament de la política lingüística i les accions polítiques de la UE en matèria de multilingüisme

Vicent Climent-Ferrando

Resum


La Unió Europea sempre ha posat la diversitat lingüística com a element principal del seu ADN. El lema de la UE “Units en la diversitat” es fa servir recurrentment per parlar de la multiplicitat de llengües del continent, que sovint es tracten discursivament com un dels valors més importants d’Europa. No obstant això, aquesta retòrica política de la UE sobre multilingüisme no va lligada a les accions polítiques dutes a terme per la Unió Europea, que mostren un interès decreixent en multilingüisme. L’objectiu d’aquest article és analitzar l’evolució de la política de multilingüisme de la UE durant el període 2005-2016 des de l’òptica de l’anàlisi del discurs. L’anàlisi mostra la mercantilització creixent de les llengües i l’enfocament utilitarista de la política lingüística de la UE. L’article argumenta, a més, que mentre que la idea de promoció, protecció i respecte a la diversitat lingüística continua sent la retòrica dominant en la política actual sobre llengües de la UE, les accions polítiques reals adopten un enfocament mercantilista, en què les llengües són considerades béns comercials per al creixement econòmic, la mobilitat i l’ocupació. L’article demostra, en definitiva, com la UE ha adoptat de manera plena el neoliberalisme lingüístic en la seva política de multilingüisme –definit com l’enfocament exclusiu de les competències lingüístiques amb finalitats purament mercantilistes.  


Paraules clau


Unió Europea; política lingüística; neoliberalisme lingüístic; mercantilització; ideologia lingüística.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i66.2016.2843 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.