Avaluació del nivell de llegibilitat dels contractes EPC redactats en espanyol i anglès per a les obres industrials

Jesús Javier Losada Maseda, Almudena Filgueira Vizoso

Resum


Al món de l'obra industrial, els megaprojectes es gestionen i contracten de forma habitual utilitzant contractes del tipus EPC (Engineering, Procurement and Construction), comunament denominats «clau en mà». A la complexitat tècnica inherent a l'execució i control d'aquests megaprojectes s'uneix normalment la dificultat d'entendre els termes i les condicions que han fixat despatxos d'advocats, generalment de prestigi en el moment de la seva negociació i firma. Amb base a l'experiència dels autors en la gestió de diversos megaprojectes, aquest estudi prova de posar de relleu el nivell de llegibilitat d'aquests contractes. Per a això s'utilitza la formulació Flesch Reading Ease Score (FRES), amb la qual s’analitzen diverses clàusules d'algun d'aquests contractes tipus EPC, es comparen amb els tres models de contractació de referència internacionals i s’avalua l'impacte de l'idioma en el qual estan redactats.

El resultat obtingut en la determinació del nivell de llegibilitat (readability en anglès) mostra que, en general, es requereix un nivell de formació específica i de capacitació professional molt elevat per poder-ne entendre el redactat. A més, l'estudi conclou que les clàusules escrites en espanyol són més complexes que les clàusules escrites en anglès, un dèficit que parteix de la mateixa naturalesa de l'idioma, que fa servir en general més paraules en cada frase, i al qual se suma el fet que la formació en expressió oral i escrita en les carreres tècniques impartides a Espanya és pràcticament inexistent.


Paraules clau


Llegibilitat; readability; redacció de contractes; EPC; obra industrial.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i66.2016.2825 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.