Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 66, desembre de 2016 Ricardo-María Jiménez Yáñez «Escribir bien es de justicia» Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Pablo Franquet Elía
 
Núm. 62, desembre de 2014 La fórmula «in dubio» en la jurisprudència actual Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Maria do Carmo Henriquez Salido, Fernando Alañón Olmedo, David Ordóñez Solís, Josefa Otero Seivane, Pedro F. Rabanal Carbajo
"... , el seu paral·lelisme amb altres màximes del dret romà, els tecnicismes creats per designar conceptes jurídics ..."
 
Núm. 56, desembre de 2011 El concepte jurídic de la llengua pròpia Resum  PDF  similar documents
Ursula Wurl
"... jurídic: la primera està relacionada amb la qualitat de la noció "llengua pròpia" com a terme jurídic ..."
 
Núm. 56, desembre de 2011 Gramàtica i lleis, o com alguna norma legal (in)compleix les normes expressives Resum  PDF (Español)  similar documents
Heraclia Castellón Alcalá
 
Núm. 64, desembre de 2015 La claredat i l'ordre en la narració del discurs jurídic Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Cristina Carretero González
"... En aquest article estudiem dos aspectes essencials per a l'efectivitat de la comunicació jurídica ..."
 
Núm. 69, juny de 2018 Una mirada a l'ús de llenguatge clar en l'àmbit judicial llatinoamericà Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Claudia Andrea Poblete
"... els avenços i abastos que el llenguatge clar pot brindar per facilitar l'accés a la justícia. En el treball s ..."
 
Núm. 50, novembre de 2008 El llenguatge jurídic en l'àmbit de la jurisdicció del treball. L'exemple francoalemany Resum  PDF ()  similar documents
Thomas Gergen
"... Aquest article tracta sobre la creació del vocabulari jurídic en l'àmbit del dret processal ..."
 
Núm. 59, juny de 2013 Es pot ensenyar a persuadir amb els senyals del metadiscurs? Una proposta docent Resum  PDF (Español)  similar documents
Ricardo-María Jiménez
"... relacionades amb l’àmbit jurídic. La segona proporciona als estudiants coneixements retòrics ..."
 
Núm. 64, desembre de 2015 El procés judicial com a «espai comunicatiu» Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Jesús Miguel Hernández Galilea
"... a aquesta conclusió es parteix de la relació entre dret i llenguatge, així com de la peculiar posició d'aquest procés ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 La docència jurilingüística a les universitats dels Països Catalans Resum  PDF  EPUB  similar documents
Josep M. Mestres i Serra
"... La docència universitària de la redacció jurídica i administrativa en llengua catalana és clarament ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 L’ús distintiu de la majúscula en llengua catalana: anàlisi d’un corpus de fonts convencionals aplicable a la redacció juridicoadministrativa Resum  PDF  EPUB  similar documents
Juan Jiménez-Salcedo
"... La llengua catalana disposa d’un corpus important d’obres sobre convencions gràfiques. La recerca ..."
 
Núm. 58, desembre de 2012 La terminologia en diacronia: els camps lexicosemàntics de "conflicte" i "judici" Resum  PDF (Español)  similar documents
Susana Ridao Rodrigo, Francisco J. Rodríguez Muñoz
"... , de caràcter general, han dedicat a tres parells de termes jurídics: (1) conflicte i disputa; (2) resolució ..."
 
Núm. 58, desembre de 2012 La tipologia textual en l'ensenyament de la llengua del dret: consideracions a partir d'una experiència docent Resum  PDF (Español)  similar documents
Raquel Taranilla García, Irene Yúfera
"... En l'àmbit de la didàctica del llenguatge del dret, encara es troben a faltar estudis ..."
 
Núm. 59, juny de 2013 El llenguatge judicial des d’una perspectiva comparada i plurilingüe Resum  PDF (Español)  similar documents
David Ordóñez Solís
"... El llenguatge judicial és el més característic dels llenguatges jurídics. De fet, els jutges fan ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 Bibliografia recent d'interès Resum  PDF  EPUB  similar documents
Elena Heidepriem Olazábal
"... i planificació lingüístiques i llenguatge jurídic publicades durant l’any 2015. ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 Fernández Carron, C. «El derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales» Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Ana Rodríguez Álvarez
 
Núm. 66, desembre de 2016 Real Academia Española y Consejo General del Poder Judicial. «Diccionario del español jurídico» Resum  PDF  EPUB  similar documents
Josep M. Mestres i Serra, Laia Campamà Mormeneo
"... . Diccionario del español jurídico. Direcció de Santiago Muñoz. Barcelona: Espasa, 2016. LV + 1.669 p.ISBN: 978 ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 Escriure des del jutjat. El món del dret i el llenguatge jurídic en la novel·lística de Joan Perucho Resum  PDF  EPUB  similar documents
Pere Torra Pla
"... Aquest article analitza la representació del món del dret i l’ús del llenguatge jurídic ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 Bibliografia recent d'interès Resum  PDF  EPUB  similar documents
Elena Heidepriem Olazábal
"... i planificació lingüístiques i llenguatge jurídic publicades durant l’any 2016. Inclou obres d’àmbit català ..."
 
Núm. 69, juny de 2018 Bibliografia d'interès Resum  PDF  EPUB  similar documents
Elena Heidepriem Olazábal
"... i planificació lingüístiques i llenguatge jurídic i administratiu publicades durant l'any 2017. Inclou obres d ..."
 
Núm. 56, desembre de 2011 Les llengües oficials en la doctrina recent del Tribunal Constitucional Resum  PDF  similar documents
Lluís J. Segura i Ginard
"... 'ús de les llengües oficials en aquesta comunitat autònoma. S'exposen diversos elements de judici que posen en qüestió ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 La clàusula «rebus sic stantibus» en la jurisprudència actual Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Maria do Carmo Henríquez, Fernando Alañón Olmedo, David Ordóñez Solís, Josefa Otero Seivane, Pedro F. Rabanal Carbajo
"... A partir de l'atàvic ideal encaminat a aconseguir que el llenguatge jurídic sigui clar, precís ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 Llenguatge jurídic europeu i els reglaments de dret internacional privat: problemes pràctics juridicolingüístics Resum  PDF  PDF (English)  EPUB  EPUB (English)  similar documents
Maria Font i Mas
"... en matèria de dret internacional privat està incidint en la construcció d’un llenguatge jurídic europeu ..."
 
Núm. 54, desembre de 2010 La llengua especialitzada en la doctrina del Tribunal Constitucional Resum  PDF (Español)  similar documents
Maria do Carmo Henríquez Salido, Concepción Varela Portela
"... En aquest article es descriuen i s'expliquen els principis i les característiques de la llengua ..."
 
Núm. 63, juny de 2015 Els problemes conceptuals i socioculturals de la traducció jurídica (anglès/francès - castellà) Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Elena Macías Otón
"... En aquest article tractem d'abordar el fenomen de la traducció jurídica des de la perspectiva ..."
 
1 - 25 de 137 elements 1 2 3 4 5 6 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)