Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 62, desembre de 2014 Crònica parlamentària de Catalunya  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
 
Núm. 58, desembre de 2012 El valencià en 25 anys (I): com són els seus parlants? Resum  PDF  similar documents
Raquel Casesnoves Ferrer
 
Núm. 62, desembre de 2014 Barrera o passaport per a la integració?: ideologies lingüístiques dels japonesos residents a Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Makiko Fukuda
"... ’ús predominant (japonès, castellà o català). Els entrevistats del grup del japonès són d’estada temporal ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica parlamentària de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
"... lingüística o que fan referències al català. ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 Crònica parlamentària de Catalunya Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra Albert
"... o que fan referències al català, ja sigui de forma nuclear o tangencial. La informació de la crònica ..."
 
Núm. 68, desembre de 2017 Crònica parlamentària de Catalunya. Primer semestre de 2017 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra i Albert
"... referències al català. ..."
 
Núm. 69, juny de 2018 Crònica parlamentària de Catalunya. Segon semestre de 2017 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Roser Serra i Albert
"... de 2017 que tracten de la llengua i la política lingüística o que fan referències al català, ja sigui ..."
 
Núm. 51, juny de 2009 La interferència en la innovació lèxica del català: anàlisi dels neologismes amb ciber- i homo- Resum  PDF  similar documents
Judit Freixa Aymerich
"... que incorpora actualment el català són fruit dels seus propis mecanismes d’innovació lèxica? L’anàlisi, centrada ..."
 
Núm. 54, desembre de 2010 Antecedents i estudi de la Llei 10/2009, de 22 de desembre, d'ús, protecció i promoció de les llengües pròpies d'Aragó Resum  PDF (Español)  similar documents
José Ignacio López Susín
"... 'aragonès i el català, les reconeix oficialment i els atorga determinats efectes jurídics, per la qual cosa ens trobem ..."
 
Núm. 55, juny de 2011 Avaluació de la política lingüística. El tractament del rus a Estònia i de l'espanyol a Catalunya Resum  PDF (English)  similar documents
Albert Branchadell Gallo
 
Núm. 56, desembre de 2011 El model valencià de política lingüística Resum  PDF  similar documents
Anselm Bodoque Arribas
 
Núm. 50, novembre de 2008 Normalització lingüística en el dret del treball Resum  PDF  similar documents
Miquel Àngel Purcalla Bonilla
"... de foment de la llengua catalana en les relacions laborals. Finalment, es presenten unes breus notes ..."
 
Núm. 63, juny de 2015 La LOMCE o la construcció d’un dret educatiu inexistent: el de triar el castellà com a llengua vehicular Resum  PDF  EPUB  similar documents
Joan Ridao Martín
 
Núm. 63, juny de 2015 Les ideologies i trajectòries dels "nous parlants" a les famílies bilingües de Catalunya Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Emili Boix Fuster, Anna Paradís
"... . A continuació, dóna una breu descripció dels nous parlants del català i presenta dades sobre les llengües d ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Les actituds lingüístiques i la tria lingüística en les comunicacions formals de nous moviments socials a Catalunya Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Mireia M. Bou
"... amb les pràctiques reals a les xarxes socials i a les pàgines web. Els resultats mostren que el català ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 Algunes consideracions actuals sobre la posició de la llengua catalana en relació amb el dret de la Unió Europea Resum  PDF  EPUB  similar documents
Narcís Mir i Sala
"... en la regulació interna dels usos oficials de la llengua catalana, tot privant-la de la capacitat d ..."
 
Núm. 67, juny de 2017 Una nova perspectiva sobre la transmissió lingüística intergeneracional: el cas dels fills que rebutgen el valencià transmès pels pares a Castelló Resum  PDF  EPUB  similar documents
Manel Domínguez Pallarès
"... La interrupció de la transmissió lingüística familiar del català ha estat estudiada ..."
 
Núm. 52, desembre de 2009 La reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears de 2007 i la llengua catalana Resum  PDF  similar documents
Bartomeu Colom Pastor
"... En aquest treball s'analitza la regulació de la llengua catalana a la reforma de l'Estatut d ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 El català en els llibres de l’administració eclesiàstica del segle XVIII al País Valencià Resum  PDF  EPUB  similar documents
Joaquim Martí Mestre
"... L’objectiu d’aquest treball és provar la continuïtat de la llengua catalana en els documents ..."
 
Núm. 66, desembre de 2016 Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2016 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Antoni Nadal i Soler
 
Núm. 69, juny de 2018 Sobre la protecció i el reconeixement jurídics de l'expressió lingüística del català més desconeguda i abandonada de totes: la del Carxe, a la Regió de Múrcia (I) Resum  PDF  EPUB  similar documents
Ángel Custodio Navarro Sánchez
"... El valencià/català parlat a l’àrea oriental dels municipis murcians de Favanella, Iecla i Jumella ..."
 
Núm. 56, desembre de 2011 Les llengües oficials en la doctrina recent del Tribunal Constitucional Resum  PDF  similar documents
Lluís J. Segura i Ginard
"... el català, l'exigència de coneixements d'aquesta llengua per a determinats professionals del dret ..."
 
Núm. 69, juny de 2018 Crònica legislativa de les Illes Balears. Segon semestre de 2017 Resum  PDF  EPUB  similar documents
Antoni Nadal i Soler
 
1 - 23 de 23 elements

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)