Crònica parlamentària de Catalunya

Roser Serra Albert

Resum


Aquesta secció de la Revista comenta les tramitacions parlamentàries aprovades i substanciades durant el segon semestre de 2016 que tracten aspectes relacionats amb la llengua i la política lingüística o que fan referències al català, ja sigui de forma nuclear o tangencial.

La informació de la crònica es presenta estructurada en tres blocs: el primer recull les iniciatives parlamentàries que s’han tramitat per impulsar l’acció política i de govern; el segon, les iniciatives de control d’aquesta acció; i el tercer bloc analitza altres tipus de procediments parlamentaris.


Paraules clau


Catalunya, dret lingüístic, política lingüística, llengua, catala

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i67.2017.2953 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.