Núm. 62, desembre de 2014

Sumari

In memoriam

 
1-2
 
3-4

Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic

Maria do Carmo Henriquez Salido, Fernando Alañón Olmedo, David Ordóñez Solís, Josefa Otero Seivane, Pedro F. Rabanal Carbajo
5-22
José Antonio González Salgado
23-34

Estudis sobre lingüística forense

Sheila Queralt Estevez
35-48

Estudis sobre dret lingüístic

Alessia Vacca
49-72

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

Inazio Marko Juanikorena, Belen Uranga
73-85
Makiko Fukuda
86-105
Vanessa Bretxa i Riera, F. Xavier Vila i Moreno
106-123

Notes i informació

Alejandro Ribas Fisher
124-129

Legislació, jurisprudència i documentació

Antoni Nadal Soler
130-138
Iñigo Urrutia Libarona
139-147
Iulen Urbiola Loiarte
148-150
Alba Nogueira López
151-155
José Manuel Pérez Fernández
156-158
Narcís Mir i Sala
159-165
Roser Serra Albert
166-172

Nota biogràfica dels autors dels estudis

 
173-175