Núm. 68, desembre de 2017

Sumari

Secció monogràfica. De la traducció a la jurilingüística

Juan Jiménez-Salcedo, Javier Moreno-Rivero
1-4
Jan Engberg
5-18
Maria Font i Mas
19-32
Mariana Orozco Jutorán
33-56
Juliette Rose Scott
57-75
Lucja Biel
76-88
Marco A. Fiola
89-99
Eloísa Monteoliva García
100-116
Juan Jiménez-Salcedo
117-142
Melissa Wallace, Carlos Iván Hernández
143-156

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

Rosa Maria Calafat Vila
157-174

Notes i informació

Margarida Sanjaume Navarro
175-185

Legislació, jurisprudència i documentació

Anna M. Pla Boix
186-194
Mercè Teodoro i Peris
195-204
Antoni Nadal i Soler
205-214
Fernando García Fernández
215-220
Iñigo Urrutia Libarona
221-236
María del Carmen Bolaño Piñeiro
237-242
Anna M. Pla Boix
243-247
Narcís Mir i Sala
248-249
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
250-254
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
255-266
Roser Serra i Albert
267-281

Recensions i notícies bibliogràfiques

Ana Rodríguez Álvarez
282-284
Elena Heidepriem Olazábal
285-316