Núm. 69, juny de 2018

Sumari

Secció monogràfica. Vint anys de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries

Vicent Climent-Ferrando
1-5
Peter A. Kraus
6-17
Eduardo Ruiz Vieytez
18-27
Fernando Ramallo
28-51
Patxi Baztarrika Galparsoro
52-77
Alba Nogueira López
78-90
Santiago Castellà
91-102

Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic

Anabel Borja Albi, Maribel Del Pozo Triviño
103-118
Claudia Andrea Poblete
119-138
Mercè Vàzquez, Antoni Oliver González, Georgina Ubide
139-153

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

Joan Costa Carreras
154-175

Estudis sobre dret lingüístic

Ángel Custodio Navarro Sánchez
176-209

Notes i informació

Edgardo Muñoz
210-223

Legislació, jurisprudència i documentació

Anna Maria Pla Boix
224-229
Mercè Teodoro i Peris
230-235
Antoni Nadal i Soler
236-243
Fernando Javier García Fernández
244-250
Iñigo Urrutia Libarona
251-261
María del Carmen Bolaño Piñeiro
262-267
Alba Nogueira López
268-271
Anna Maria Pla Boix
272-276
Narcís Mir i Sala
277-280
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
281-295
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
296-307
Roser Serra i Albert
308-313

Recensions i notícies bibliogràfiques

Antoni Milian Massana
314-318
Montserrat Sendra Rovira
319-323
Elena Heidepriem Olazábal
324-349