Algunes consideracions actuals sobre la posició de la llengua catalana en relació amb el dret de la Unió Europea

Narcís Mir i Sala

Resum


L’objectiu principal de la nota és posar en relleu un seguit de dubtes sobre la legalitat de determinades normes que adopta la Unió Europea i que, de manera directa o indirecta, repercuteixen negativament en la regulació interna dels usos oficials de la llengua catalana, tot privant-la de la capacitat d’intervenció normativa de què disposava amb anterioritat a l’adopció de la norma de la Unió. La nota també apunta els tipus d’actuacions que podrien emprendre’s per fer front a aquesta situació. Al mateix temps, en el seu apartat inicial, fa un recordatori de la situació actual de la llengua catalana dintre del sistema lingüístic de la Unió, apunta les noves dificultats que els darrers anys han anat sorgint en relació amb el seu reconeixement d’oficialitat i fa un balanç crític de l’aplicació dels acords administratius en la matèria signats pel Govern espanyol i les diverses institucions i organismes de la Unió que permeten un ús oficial limitat i indirecte del català en aquestes instàncies.


Paraules clau


Català, dret de la Unió Europea, acords administratius, reconeixement d’oficialitat.

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i67.2017.2876 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.