Núm. 58, desembre de 2012

Sumari

Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic

Susana Ridao Rodrigo, Francisco J. Rodríguez Muñoz
1-14
Fernando Centenera Sánchez-Seco
15-34
Raquel Taranilla García, Irene Yúfera
35-52

Estudis sobre dret lingüístic

Lluís Jou i Mirabent
PDF
53-73
Juan Jiménez Salcedo
PDF
74-91

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

Úna Bhreathnach
92-110
Raquel Casesnoves Ferrer
PDF
111-136

Notes i informació

Maria Font Mas
PDF
137-139

Legislació, jurisprudència i documentació

Anna M. Pla Boix
PDF
141-148
Mercè Teodoro i Peris
PDF
149-150
Antoni Nadal Soler
PDF
151-157
Iñigo Urrutia Libarona
PDF
158-168
Iulen Urbiola Loiarte
PDF
169-172
Alba Nogueira López
PDF
173-178
José Manuel Pérez Fernández
PDF
179-181
Anna M. Pla Boix
PDF
182-188
Narcís Mir i Sala
PDF
189-193
Eva Pons Parera, Agustí Pou Pujolràs
PDF
194
Eva Pons Parera, Agustí Pou Pujolràs
PDF
195-203
Roser Serra Albert
PDF
204-220

Recensions i notícies bibliogràfiques

Carles de Rosselló i Peralta
PDF
221-223
Sílvia Romero Galera
PDF
224-225
Marina Solís Obiols
PDF
226-231

Nota biogràfica dels autors dels estudis