Jurisprudència del Tribunal Suprem. Primer semestre de 2016

Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera

Resum


El text recull les resolucions del Tribunal Suprem que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua dictades durant el primer semestre de 2016.

 

 
 


Paraules clau


Jurisprudència; Tribunal Suprem; dret lingüístic; llengua oficial.

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i66.2016.2863 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.