Paraguai: una nació pluricultural amb dues llengües oficials

Miguel Ángel Verón

Resum


Aquest article tracta de la situació lingüística del Paraguai, país ubicat en el centre d'Amèrica del Sud. En aquest s'aborda la complexa realitat lingüística de la nació guaraní. Les terres que comprèn l'actual Paraguai, igual com tot el continent americà, han estat des de temps immemorials un verger lingüístic, però des de l'arribada dels conquistadors europeus, fa 500 anys, la diversitat lingüística ha estat atacada i negada. A causa de factors històrics, el guaraní va sobreviure i es va imposar com la llengua única al país. Durant la conquesta i la colonització i una centúria després de la independència nacional, aconseguida el 1811, aquesta nació va seguir sent en gran manera monolingüe guaraní.
La Constitució Nacional de 1992 va oficialitzar el guaraní juntament amb elcastellà, i va reconèixer els altres idiomes indígenes com a part del patrimoni cultural de la nació. Des del 2010, el país compta amb una Llei de llengües que reglamenta la Constitució Nacional. Aquesta llei va crear la Secretaria de Polítiques Lingüístiques i l'Acadèmia de la Llengua Guaraní; la primera funciona des de l'any 2011; i la segona, des del 2012. El sistema educatiu, almenys en teoria, és bilingüe guaraní-castellà.
Malgrat les importants conquestes en el camp de la legislació, a la pràctica els avenços per a la normalització de l'ús del guaraní, com a llengua oficial, són molt lents, a causa de les rèmores del colonialisme cultural i lingüístic, amb arrels profundes en l'imaginari col·lectiu, i a la resistència de la seva normalització en l'Estat.
Elaborar i aplicar plans i projectes per superar la ideologia unilinguista adversa a la diversitat lingüística, com els usos i els costums amb arrels històriques, continuen sent els desafiaments més importants per al país, a fi de normalitzar l'ús oral i escrit de la llengua guaraní en els tres poders de l'Estat i en tots els àmbits d'interacció social, tal com estableix la Llei de llengües, i garantir als diferents pobles indígenes el dret de viure en la seva llengua pròpia.

Paraules clau


Paraguai; llengües oficials i nacionals.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i67.2017.2948 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.