El català, llengua de govern: la política lingüística de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1924)

Josep Grau Mateu

Resum


Aquest article estudia un conjunt d'aspectes, alguns d'ells poc coneguts, de la presència de la llengua catalana a la Mancomunitat de Catalunya. En primer lloc, analitza l'ús del català per part de la Mancomunitat en àrees com les sessions de govern, l'administració, els documents d'ús intern, les publicacions institucionals o l'escola. En segon lloc, mostra algunes de les limitacions que va tenir la política lingüística de la Mancomunitat; per exemple, en els terrenys de l'ensenyament del català i de la lectura en català. Finalment. l'article comenta quina va ser la política lingüística dels governs espanyols fins el 1923, i relata la castellanització de la Mancomunitat per part de la Dictadura de Primo de Rivera. Es presenten també dades sobre la presència del català a l'Ajuntament de Barcelona i a la Diputació de Barcelona en aquest període.

 


Paraules clau


Mancomunitat de Catalunya; Lliga Regionalista; Dictadura de Primo de Rivera; història de la llengua; política lingüística.

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.02.117 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.