Anglés contra valencià. La introducció del multilingüisme en el sistema lingüístic educatiu valencià

Vicenta Tasa Fuster, Anselm Bodoque Arribas

Resum


Aquest treball tracta sobre l’ús polític de les llengües i, singularment, centra l’atenció en el programa de plurilingüisme educatiu posat en marxa pel govern de la Generalitat Valenciana el 2012. Considerem que aquesta iniciativa obeïa una voluntat conscient del partit en el govern (PP) de minoritzar més encara el valencià davant el castellà, amb l’excusa de millorar el coneixement d’anglés. Ara bé, la iniciativa valenciana no és un fet aïllat, s’emmarca dins d’una proposta política d’àmbit estatal orientada a garantir la preeminència del castellà i debilitar le polítiques lingüístiques educatives favorables a les altres llengües espanyoles. Val a dir que fem el treball des de l'òptica combinada de la Ciència Política i del Dret Constitucional, uns àmbits acadèmics poc propicis a l’estudi de les polítiques lingüístiques i dels drets lingüístics, si més no al País Valencià. 

 

 


Paraules clau


Política lingüística, País Valencià, educació, plurilingüisme, diversitat lingüística, multilingüisme.

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i67.2017.2841 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.