Documento sin título

Les principals conclusions d’aquest estudi van ser presentades per l’autor al Simposi internacional “Llengües i estatus. L’oficialitat importa?”, organitzat per Linguapax International en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, i amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona. El Simposi va tenir lloc a Barcelona els dies 24 i 25 de novembre de 2016.

Per veure el vídeo de la ponència, podeu clicar sobre la imatge:

----

Las principales conclusiones de este estudio fueron presentadas por su autor en el Simposio internacional “Lenguas y estatus. ¿La oficialidad importa?”, organizado por LInguapax International en colaboración con la Escuela de Administración Pública de Cataluña, y con el apoyo de la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento de Barcelona. El Simposio tuvo lugar en Barcelona los días 24 y 25 de novembre de 2016.

Para ver el vídeo de la ponencia, puede clicar sobre la imagen:

---

The main conclusions of this paper were presented by the author at the International Conference “The Status of Languages. Does Official Recognition Matter?”, organised by Linguapax International in cooperation with the Public Administration School of Catalonia (EAPC), with the support of the Language Policy Department of the Catalan Governement and Barcelona City Council. The Conference was held in Barcelona on 24 and 25 November 2016.

You can access the presentation video by clicking on the following image:

 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.