Planificació de la situació de la llengua eslovena

Albina Nećak Lük

Resum


En aquest article es tracten els aspectes més significatius de la política lingüística d’Eslovènia. Malgrat que l’estratègia de la política lingüística és una empresa d’ampli abast en què es regulen les relacions entre les llengües d’una societat lingüísticament diversa, per motius operatius aquest article es concentra en les activitats relacionades amb l’eslovè (per exemple, l’estat, llengua oficial i nacional) i només esmenta de passada les mesures bàsiques de la política lingüística per a les llengües minoritàries de la República d’Eslovènia, amb l’objectiu de completar la imatge sociolingüística del país. Cal assenyalar que la gran quantitat de documents relacionats amb la legislació lingüística impedeix fer-ne una anàlisi exhaustiva en un text tan breu i, per tant, només es presenta el material jurídic més rellevant.


Paraules clau


Política lingüística, planificació de la situació, legislació, Eslovènia.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i67.2017.2918 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.