El gènere textual en dues cultures jurídiques: anàlisi pretraductológica de les decisions judicials en anglès i en espanyol

Ángeles Orts Llopis

Resum


El present treball està centrat en el context específic de la traducció judicial, partint de la base que el gènere és un paradigma d'instrumental importància en la traducció de textos jurídics en general (Monzó, 2001 i 2005; Borja 2000, 2007 i 2013; Orts, 2009, 2012, 2015 i 2016;Vázquez y del Árbol, 2008, 2009 i 2014). L'estudi es desenvolupa al voltant de dos conceptes fonamentals en l'anàlisi del gènere: la macroestructura i la intertextualitat. A través de l'escrutini d'un corpus de sentències en anglès i en espanyol, s'aniran desgranant aquests dos estadis d'anàlisi. Dels resultats s'han de desprendre dades rellevants sobre les conductes comunicatives que desenvolupen les dues comunitats jurídiques per assolir els seus objectius disciplinaris i professionals específics. El coneixement d'aquestes conductes s'ha de constituir com a fonamental per al traductor jurídic en enfrontar-se a un text tan singular com la decisió judicial.


Paraules clau


Gènere jurídic, traducció jurídica, comunitat discursiva, propòsit comunicatiu.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i67.2017.2882 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.