Escriure des del jutjat. El món del dret i el llenguatge jurídic en la novel·lística de Joan Perucho

Pere Torra Pla

Resum


Aquest article analitza la representació del món del dret i l’ús del llenguatge jurídic en les novel·les de Joan Perucho, jutge de professió. Es tracta d’examinar els diversos supòsits de caràcter jurídic, que constitueixen una de les diverses fonts d’intertextualitat, pilar de l’obra peruchiana.

Paraules clau


Joan Perucho, literatura catalana contemporània, llenguatge jurídic, literatura catalana, novel·la, llengua especialitzada.

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i67.2017.2837 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.