Els models de semàntica de marcs per a la representació del coneixement jurídic en el dret comparat: el cas de la responsabilitat de l'Estat

Maria Ángeles Zarco-Tejada, Antonio Lazari

Resum


En aquest article s'analitza en profunditat i es realitza una proposta de representació del coneixement jurídic subjacent al concepte de responsabilitat de l'Estat des d'una perspectiva multilingüe i juscomparativa. Per a això, es proposa d'augmentar la informació dels marcs semàntics (a partir d'ara, marcs) a través dels semantic types en el sistema FrameNet, amb el doble objectiu de servir com a representació interlingua del coneixement jurídic i de formalitzar les causes del desajust lèxic i conceptual dels sistemes jurídics. S'estudia el principi de responsabilitat de l'Estat en els models espanyol, anglès, francès i italià i es demostra com una descripció més detallada del coneixement jurídic, a través de la vinculació dels frame elements (a partir d'ara designats amb l'acrònim FE) dels marcs amb els tipus semàntics [±sentient], possibilita no només la utilització d'aquests com a representació interlingua, sinó, a més, procura explicar les divergències/convergències dels diferents plantejaments del concepte de responsabilitat de l'Estat, ancorats en contextos socioculturals de diferent tradició. La present proposta evidencia els avantatges de l'esmentada formalització com a model explicatiu del procés dinàmic de vaig donar/convergència en la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (a partir d'ara designat amb la sigla TJUE).


Paraules clau


Responsabilitat de l'Estat, dret comparat, Unió Europea, representació del coneixement, interlingua, semàntica de marcs, terminologia jurídica.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i67.2017.2892 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.