La presumpció d'innocència en una inestable sentència llatina

Javier Ramia

Resum


Satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari és una cèlebre sentència llatina, transmesa per Ulpiano, que plasma la idea general que és subjacent a la presumpció d'innocència. La màxima se cita amb certa freqüència en els treballs que tracten aquest particular, i sovint es fa amb variants incorrectes des d'un punt de vista lingüístic. En aquest article ens proposem adonar-nos-en de les principals vacil·lacions trobades en treballs especialitzats i exposar, en la mesura possible, algunes de les raons que les motivarien.

Paraules clau


Presumpció d'innocència, sentència llatina, Trajà, Ulpià.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i67.2017.2871 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.