Crònica legislativa de la Unió Europea

Narcís Mir i Sala

Resum


Disposicions sobre els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua publicades al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2016. L’ordre en què apareixen les disposicions citades és el de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Les sigles EEE corresponen a l’Espai Econòmic Europeu, àrea d’integració comercial que associa en un únic mercat interior la UE amb Noruega, Islàndia i Liechtenstein.

Paraules clau


Unió Europea; Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE); dret lingüístic.

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i67.2017.2934 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.