Crònica legislativa de les Illes Balears

Antoni Nadal i Soler

Resum


El text recull les resolucions del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i del Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB) que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua, publicades durant el segon semestre de 2016.

Paraules clau


Illes Balears, llengües estrangeres, igualtat de dones i homes, Institut d’Estudis Baleàrics, dret lingüístic..

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i67.2017.2919 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.