La mediació lingüisticocultural en els tribunals en matèria penal de l'Araucanía

Fabien Le Bonniec, Pamela Nahuelcheo Queupucura

Resum


Aquest article té el propòsit d'aprehendre l'actual ofici dels facilitadors interculturals en tribunals amb competència en matèria penal de la regió de l'Araucanía, des d'una perspectiva sociolegal, però també a partir d'un treball etnogràfic que s’hi ha realitzat. Es destaca el rol del facilitador intercultural com a mitjancer lingüístic (traductor-intèrpret) però, sobretot, cultural en l'era de les polítiques de la diferència, amb l’objectiu d’atorgar a aquest actor un paper fonamental, de pont, que no sempre està reconegut pels tribunals, com ho veurem en dos casos. El treball invisible portat pels facilitadors interculturals implica llavors diversos reptes eticopolítics, no només en el marc dels debats contemporanis sobre el pluralisme jurídic, sinó de manera més àmplia entorn del reconeixement de la diversitat cultural a Xile.

Paraules clau


Facilitadors interculturals, mediació lingüisticocultural, maputxe, Araucanía, Xile.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i67.2017.2846 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.