La política lingüística a Suïssa: el paradigma canvia, però la complexitat es manté

Nicolas Schmitt

Resum


Tenint en compte la història i les experiències de Suïssa, un país multilingüe i multicultural, en aquest article es persegueixen dos objectius. En primer lloc, demostrar que el reconeixement de diferents llengües oficials és una prova de saviesa i un factor important per preservar la pau i l’estabilitat, ja que és un signe de respecte cap a les llengües i les comunitats minoritàries. En segon lloc, recordar que aquesta dimensió estàtica ha d’anar acompanyada d’una forta voluntat política, unes condicions prèvies favorables i un subtil sentit polític d’adaptació a les noves circumstàncies (dimensió dinàmica), com la defensa de les llengües minoritàries en perill. Aquest canvi de paradigma ja es va incloure en la Constitució suïssa el 1996 i representa una infracció en l’estructura federal del país. Tanmateix, la política lingüística és una història interminable i les autoritats sempre han d’estar preparades per integrar canvis en la Constitució lingüística, com la supremacia aclaparadora i a vegades indesitjable de l’anglès.


Paraules clau


Suïssa, multiculturalitat, multilingüisme, federalisme.DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i67.2017.2941 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.