Una nova perspectiva sobre la transmissió lingüística intergeneracional: el cas dels fills que rebutgen el valencià transmès pels pares a Castelló

Manel Domínguez Pallarès

Resum


La interrupció de la transmissió lingüística familiar del català ha estat estudiada per la sociolingüística com un fenomen dut a terme per pares catalanoparlants que criaven els fills en castellà o en una altra llengua. No obstant això hi ha casos en els quals són els fills els qui rebutgen la llengua familiar i no l’usen en cap àmbit, ni tan sols en el familiar, a pesar que els pares mantenen el català cap a ells. Es tracta dels fills interruptors. Aquest treball se centra en l’estudi de vuit d’aquests casos localitzats a Castelló de la Plana. L’objectiu era analitzar el fenomen sociolingüístic i descobrir-ne els factors d’influència. A partir d’entrevistes personals s’ha investigat les característiques dels fills interruptors en quatre aspectes: entorn familiar, context social, valoracions personals i situació lingüística actual. Els resultats han permès establir una relació entre les causes de les interrupcions pels fills amb aquelles dutes a terme pels pares.


Paraules clau


Transmissió lingüística intergeneracional, interrupció, català, fills interruptors, Castelló de la Plana.

Text complet:

PDF EPUB


DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rld.i67.2017.2872 Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.