Cerca


Order results by:     
 
Número Títol
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis L'ordenació espacial del gran equipament comercial i la seva adaptació a la Directiva de serveis: col·lisió de raons imperioses d'interès general i solapament de controls Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
José Manuel Pérez Fernández
"... L'objecte d'aquest treball és l'ordenació espacial del gran equipament comercial en tant que àmbit ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis El nou règim de les autoritzacions comercials a Espanya. Una lectura hithcockiana dels efectes de la Directiva de serveis: De Psicosi a Sabotatge? Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Helena Villarejo Galende
"... la normativa que regula la implantació dels grans establiments comercials. Si en l'ordenament jurídic espanyol ..."
 
Núm. 40. Els camins del dret públic de la immigració El paper del poder judicial en l'evolució del federalismo nord-americà Resum  PDF (English)  similar documents
Douglas Lee Donoho
"... , aquesta indeterminació ha atorgat al Tribunal un gran poder i discreció a l'hora de donar forma als contorns ..."
 
Núm. 9. Autonomies. Revista catalana de dret públic La interpretació de la clàusula de comerç i l'increment del poder del govern nacional en el federalisme nord-americà Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Antoni Monreal
 
Núm. 48 El federalisme i el tribunal de Roberts Resum  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
David Elias Birenbaum
"... de la Clàusula del Comerç i la Clàusula Necessària i Justa de la Constitució); Shelby County contra Holder ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social La seguretat climática a la Unió Europea: entre les amenaces i les oportunitats Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Susana Borràs Pentinat
"... La Unió Europea (UE) és la primera potència comercial del món, però també el primer donant d ..."
 
Núm. 42. Els reptes de la Directiva de serveis Mercat interior i Directiva de serveis Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Tomàs de la Quadra-Salcedo Janini
"... la prestació de serveis, independentment de si obstaculitzen o no el comerç entre estats membres, a un nou ..."
 
Núm. 6. Autonomies. Revista catalana de dret públic La reestructuració del Govern metropolità a Gran Bretanya Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Montserrat Cuchillo Foix
 
Núm. 11. Autonomies. Revista catalana de dret públic Descentralització i control a les grans ciutats: un enfocament normatiu Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Xavier Mendoza Mayordomo, Joaquin Candel González
 
Núm. 36. Els reptes del dret públic davant les ciències de la vida Bioseguretat i normes tècniques Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Marc Tarrés Vives
"... ’extensió de la normalització, en el cas de les biotecnologies la seva intervenció de moment es veu limitada, en gran manera ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? La imposició mediambiental a la Comunitat Autònoma d'Aragó. Anàlisi dels impostos mediambientals creats per la Llei 13/2005, de 30 de desembre Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Montserrat Aymà Barbany
"... ’atmosfera i l’impost sobre el dany mediambiental causat per les grans àrees de venda. Aquests tres impostos ..."
 
Núm. 25. Autonomies. Revista catalana de dret públic Recensions Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Marc Carrillo lópez
"... Montoro Chiner, M. Jesús, Privado y público en el renacer del Gran Teatro del Liceo ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? Ciberconstitucionalisme. Les TIC i els espais virtuals dels drets fonamentals Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Ignacio Villaverde Menéndez
"... que su indefinición espacial, temporal y modal aumenta los riesgos que el ejercicio de todos los derechos ..."
 
Núm. 54 Procés sobiranista i Tribunal Constitucional. Anàlisi d'un impacte recíproc Resum  PDF  EPUB  PDF (English)  EPUB (English)  similar documents
Eduard Roig Moles
"... les aspiracions de les institucions catalanes. El procés també ha tingut un gran impacte en la posició ..."
 
Núm. 47 Les personificacions instrumentals locals: estat de la qüestió Resum  PDF  EPUB  similar documents
José Luis Martínez-Alonso Camps
"... regional governments, corporate public entities, and local commercial companies) and cooperative ..."
 
Núm. 46 El futur de la fiscalitat autonòmica sobre els dipòsits bancaris Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Cesar García Novoa
"... 'impost sobre dipòsits bancaris d'Extremadura. Tanmateix, aquests impostos plantegen grans dubtes des de la perspectiva ..."
 
Núm. 52 La responsabilitat civil subsidiària de l’Administració pels delictes comesos per membres dels cossos i forces de seguretat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Alfons Surroca Costa
"... a terme les funcions d’acord amb la constitució i les lleis. Encara que això, en una gran majoria de casos ..."
 
Núm. 51 El règim jurídic de les llengües regionals a França i el problema de la ratificació de la Carta europea de les llengües regionals i minoritàries: cal revisar la Constitució? Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Olivier Lecucq
"... constitucional quan la ratificació de la Carta europea es va dur a terme sense cap obstacle jurídic en la gran ..."
 
Núm. 31. La reforma estatutària Els estatuts d'autonomia de les comunitats autònomes: una aproximació als principals debats doctrinals Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Fernando Domínguez García
"... Aquest article presenta les grans línies doctrinals sobre els aspectes més rellevants ..."
 
Núm. 35. La incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el dret públic: evolució o transformació? La nova regulació legal de l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'àmbit administratiu: el viatge cap a un nou model d'Administració, electrònica? Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Julián Valero Torrijos
"... ’anterior s’havien detectat. D’una altra, l’anàlisi de l’abast d’aquesta nova Llei dependrà en gran manera ..."
 
Núm. 48 Que allò que és urgent no relegui allò que és important: absentisme vs. productivitat Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Rafael Martinez Martínez, Pep Jané Roca
"... de curta durada. També destaca que la gran majoria dels entrevistats cregui que s'ha d'incidir menys ..."
 
Núm. 38. Dret a l'habitatge, urbanisme i cohesió social Problemes actuals del dret urbanístic a Anglaterra. Referència especial al dret a l'habitatge, la cohesió social i el medi ambient Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Judith Gifreu Font
"... així mateix, la gran quantitat de recursos que el Regne Unit destina a la política d’habitatge, essent un dels països ..."
 
Núm. 48 Drets humans a Mèxic 2011-2013, el sorgiment d’un nou paradigma jurisprudencial. Anàlisi arran del premi de l’ONU Resum  PDF (Español)  EPUB (Español)  similar documents
Victor Manuel Collí Ek
"... iniciat el 2011 i que estan produint una revolució dels drets humans de grans proporcions. Partint ..."
 
Núm. 40. Els camins del dret públic de la immigració El paper de la jurisprudència constitucional en el desenvolupament del dret públic de la immigració Resum  PDF  PDF (Español)  similar documents
Markus González Beilfuss
"... sentències constitucionals dictades en aquest àmbit, sinó les grans línies jurisprudencials que s'han anat ..."
 
Núm. 41. Evolució i perspectives del dret públic Passat, present i futur del dret públic a Alemanya Resum  PDF  PDF (Español)  PDF (Deutsch)  similar documents
Matthias Hartwig
"... 'estatalitat, quan cada vegada funcions més importants de l'Estat es transfereixen a la Unió Europea, és una de les grans ..."
 
1 - 25 de 50 elements 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
  • Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
  • Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)